Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

ንግድና ኢኮኖሚ

Rate this item
(1 Vote)
ህመማቸው በአገር ውስጥ ሕክምና እንደማይድን የተነገራቸው በርካታ ኢትዮጵያውያን፤ ሌላ አገር ሄደው መታከም እንደሚችሉ ሲገለላቸው ብዙም ተስፋ አይታያቸውም፡፡ በመቶ ሺ ብሮች የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ያውቃሉና፡፡ በቲቪ፣ በሬዲዮና በጋዜጣ የእርዳታ ጥሪዎችን በተደጋጋሚ የምንስማውም ያለ ምክንያት አይደለም፡፡ ..ውድ ወገኖቼ የተቻላችሁን ያህል በባንክ የሂሳብ…
Rate this item
(0 votes)
አብዛኞቻችን ከአንደኛ ደረጃእስከ ከፍተኛ የኮሌጅና የዩኒቨርሲቲ ትምህርታችንን የተከታተልነው ትምህርታችንን ስንጨርስ የጡረታ ምንዳ በሚያስገኝ በመንግስት መስሪያ ቤትተቀጥረን፣ ወላጆቻችንን የመጦር ሃላፊነትን ከወዲሁ ተሸክመን ነው፡፡ ይህንን ሃላፊነት በሆነ አጋጣሚና ምክንያት ችላ ብንለው ወይንም ብንረሳው ወላጆቻችን በጭራሽ ችላ ሊሉትና ሊረሱት አይችሉም፡፡ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ…
Rate this item
(0 votes)
ዘንድሮ ታትመው ከወጡ መጻሕፍት አንዱ ነው፡፡ የ22 ስኬታማ ሰዎችን ታሪክ ይዟል፡፡ ከነዚህ ውስጥ ሦስቱ ሴቶች ናቸው፡፡ ከስኬት ጋር በተያያዙ ርዕሰ ጉዳዮች የቀረቡ 23 መጣጥፎችንም ያስነብባል፡፡ በመጽሐፉ መግቢያ ላይ ..ከስኬት ማማ ከወጡ አሜሪካውያን ሚሊየነሮች መካከል 95 በመቶ የሚሆኑት ሀብታቸውን ያፈሩት በውርስ…
Rate this item
(11 votes)
ያለምንም ጥርጥር ስኬትንየምንተነፍሰውን ያህልእንፈልገዋለን፡፡ ከተወለድንባት ቅጽበት አንስቶ የበለጠ ለማድረግ፣ የበለጠ ለማግኘት፣ የበለጠ ለመሆን እንሻለን፡፡ ስኬት ወደ ፍጽምና ለመድረስ መትጋት እንደሆነ አዕምሮአዊ ምስል ቢኖረንም እውነታው ግን የበለጠ ተፈጥሮአዊ መሆኑ ነው፡፡ ስኬት በውስጣችን ያለውን ወይም የተቀመጠውን እምቅ ህልም ወይም ሃይል የማውጣት ድፍረት…
Rate this item
(0 votes)
በአዳማ ከተማ ቀደም ሲል የደረጃ ሐ ቁርጥ ግብር ከፋይ የነበሩ ነጋዴዎች፣ ዘንድሮ ..ደረጃ ሀ ሆናችኋል.. መባላቸው እጅግ አስጨንቋቸዋል፡፡ ሌላው ጭንቀታቸው ደግሞ፣ ምን ያህል እንደተወሰነባቸው ያለማወቃቸው ነው፡፡ ግብር ወደሚከፍሉበት መ/ቤት ሄደው ምን ያህል እንደተወሰነባቸው ሲጠይቁ ..ደረጃ ሀ ስለሆናችሁ ምን ያህል እንደምትከፍሉ…
Rate this item
(0 votes)
የናይሮቢ መሐል ሰፈሮች በቱሪስት የተጨናነቁ ናቸው፡፡ የሕንጻው ውበትና ጥራት ከአውሮፓ ትናንሽ ከተሞች ጋር ያመሳስላቸዋል፡፡ በበርካታ ዘመናዊ መኪኖች የተሞላውን ጠባብ የኬንያ መንገዶች እያቆራረጥኩ ለሣምንት የከረምኩበትን ..ዳውን ታውን.. ትቼ በርካታ ሶማሌያውያን እና ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መኖሪያ ናት የተባለችውን ..ኢስሊ..ን ለመጎብኘት መንገድ ጀመርኩ፡፡
Page 73 of 73