Saturday, 22 June 2013 11:56

አፈር አፈር ብላ

Written by  ደረጀ በላይነህ
Rate this item
(3 votes)

አፈር-አፈር ይብላ፤
ለእግዜር እግዜር ይየው፤
እንዴት ነው የሣት ፍም በአፈር የሚቆየው
እንዴት ነው ነበልባል - በእሣት የሚጋየው
ኮከብ እንዴት ብሎ - ለአፈር ይገዛል?
እንዴት ፀሐይ - ወርዶ መሬት ይያዛል?
አፈር አፈር ብላ - አጥንቷ ይንሣህ
ሥጋዋ ረፍት ይንሣህ
ሀሣብዋ ይነቅንቅህ!
መልክ አይሁንህ ደምዋ
ዓመዱን ይርጭብህ - ለዛህን ይንጠቀው
ሠላምህን ይውሰድ - ልብህን ይሥረቀው
የዲከንስን ገላ - ሞቆህ የታቀፍከው
አበባ ሀሣብዋ ደልቶህ - ያረገፍከው
አፈር-አፈር ብላ!
ዋይታ ይሁን ውስጥህ - ነጋሪቷን አሥረህ
ቃልዋን ሥላፈንከው፣
“ኡ!” ያሠኝህ ዘመን - ያ ቃል ውበቷ
አንጀትክን ያሣርረው
አፈር አፈር ብላ - ውቅያኖስ ባህሩ
ሬሣህን ይቅበረው !
እኛ እንዘምራለን - ለኤሚል ዲክንሰን
ከነፍሳችን ጋራ አብራ ለምትበርረው !

Read 2756 times