Administrator

Administrator

 እርግዝናንና የልብ ሕመምን የሚመለከት ሳይንሳዊ ጽሁፍ የኢትዮጵያ የማህጸንና ጽንስ ሐኪሞች ማህበር February 18, 2020 አመታዊ ጉባኤውን ሲያካሂድ በJ. Igor Iruretagoyena MD Associate Professor Maternal Fetal Medicine University of Wisconsin አማካኝነት ቀርቦ ነበር፡፡ ይህን ሳይንሳዊ እውነታ ታነቡ ዘንድ የባለሙያ እገዛ በመጠየቅ ለንባብ ብለነዋል፡፡ ይህን ጽሁፍ በተለይም ለሙያዊ ስያ ሜዎች ፍቺውን የሰጡን እና
ሕመሙ ምን እንደ ሚመስል ያብራሩልን ዶ/ር ያየህይራድ አየለ ከቅዱስ ፓውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ናቸው፡፡ የልብ ህመም ሲባል በብዙ ምክንያቶች
ሊከሰቱ የሚችሉ በአይነታቸውም የተለያዩ ናቸው፡፡ በዚህ እትም እንድታነቡት የቀረበው በእንግሊዘኛው valvular heart disease ሚባለውን የ ልብ ህ መም አ ይነት ሲ ሆን ይ ህም በእርግዝና ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽእኖ ነው፡፡ የሰው ልጅ ልብ ሲታይ አራት ክፍሎች ያሉት አካል ነው፡፡ እነሱም በላይኛው የግራ እና የቀኝ ክፍል የሚገኙት atria እና በታችኛው ግራ እና ቀኝ ክፍል ያሉት ventricles በመባል ይታወቃሉ፡፡ እርግዝና በተፈጥሮ ሰውነትን ወደከፍተኛ አካላዊ መጨናነቅ ውስጥ የሚከት ሲሆን ይህም የሚሆነው መሃጸን ውስጥ ለሚገኘው ጽንስ እድገት አመቺ የሆነ መኖሪያ ስፍራ ለመፍጠር ነው፡፡ በእርግዝና ወቅት ሰውነት በሚያካሂዳቸው ለውጦች በልብ እና በደም ዝውውር ላይ የሚከሰቱት አጋጣሚዎች የሚከተሉትን ይመስላሉ፡፡
• አንዲት ሴት በእርግዝና ወቅት በሰውነትዋ ያለው ደም ይዘት ከ30-50 % ሊጨምር ይችላል፤
• የልብ ምትዋ ደግሞ በ20% ይጨምራል፤
• የደም ግፊትዋ ደግሞ በ 5% ዝቅ ሊል ይችላል፤
እነዚህ ተፈጥሮእዊ ለውጦች ልብ ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራሉ፡፡ አንዲት ሴት ከማርገ ዝዋ በፊት ከግል ሃኪምዋ ጋር በመነጋገር የተለያዩ ቅድም ምርመራዎች ማድረግ ይገ ባታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ነባር የልብ ህመምተኛ ከሆነች በልብዋ ላይ የሚደርሰው ጫና የበረታ ይሆናል፡፡ ስለዚህም አንዲት በልብ ህመም የተጠቃች ሴት በእርግዝና ወቅት የልብ ህምሙ ሊያመጣባት የሚችለውን ጫና አስቀድሞ ለመገምገም የሚያስችሉ የተለያዩ ሞዴሎ ችን መጠቀም
የሚቻል ሲ ሆን በ ተለይም M odified W HO classification of maternal cardiovascular risk የተሰኘው አለምአቀፍ ሞዴል በሰፊው ተቀባይነት ያገኘ ሞዴል ነው፡፡ ይህ ሞዴል በ5 ክፍል የተከፈለ ሲሆን እናትየው ባለችበት ቡደን መሰረት ምን አይነት የልብ ምርመራ እና በምን ያክል ግዜ ልዩነት እንደምታደርግ ይጠቁማል፡፡ ሁሉም እርጉዝ እናቶች ከዚህ ቀደም የልብ ህመም ካለባቸው ወ ይም የ ልብ ህ መም እ ንዳለባቸው የሚጠረጠር ከሆነ በልብ እስፔሻሊስት እና በ Maternal Fatal Medicine Sub Specialist እንዲሁም እንደአስፈላጊነቱ በሌላ እስፔሻሊስት ሀኪም መታየት አለባቸው፡፡
Valvular heart Disease የሚከተሉትን የህመም ስሜቶችን ሊያሳይ የችላል፡፡
1. ትንፋሽ የማጠር ስሜት፤
2. ደረት የመውጋት ስሜት፤
3. ሰውነት የማበጥ፤
4. ደም መትፋት፤
5. እራስን መሳት፤
6. የመድከም ስሜት፤
7. ልብ ሲመታ መሰማት፤
8. የማያቁዋርጥ ሳል፤
አንዲት እርጉዝ ሴት እነዚህ ስሜቶች ከተሰሙአት በአፋጣኝ ሃኪምዋን ማየት አለባት። በሌላ በኩል Mitral Stenosis የሚባል የልብ ሕመም አለ፡፡ Mitral Stenosis የሚባለው የልብ በሽታ አይነት የMithral ቫልቭ ከመደበኛ መጠኑ ከ 4 – 6 Cm2 ሲያንስ ነው፡፡ ነገር ግን ሕመም መሰማት የሚጀምረው ከ2.5Cm2 ሲያንስ ጀምሮ ነው፡፡ ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው እንዲት ሴት በእርግዝና ወቅት ከተለመደው ግዜ በተለየ የደም ይዘትዋ 30 -50% ሲጨምር የቀድሞ የልብ በሽተኛ ስትሆን ግን በተጨማሪ በቀኝ ልብ መሃል የሚገኘው Mithral ቫልቭ ከመደበኛ መጠኑ ያነሰ ይሆናል፡፡ ይህም ማለት ደም በልብ ውስጥ በበቂ ሁኔታ እንዳይዘዋወር ያግተዋል፡፡ ይህ በሚሆንበት ጊዜ በቂ ደም ከልባችን እንዳይወጣ እና ወደሁዋላ ማለትም ወደሳንባችን እንዲመለስ
ያደርጋል፡፡ እነዚህም ክስተቶች ሰውነታችን ላይ የተላያዩ የህመም ስሜቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናሉ፡፡
የልብ ሕመምን ለመከላከል ወይም ተጋላጭነትን ለመቀነስ አንዲት ለማርገዝ ያቀደች ወይም ያረገዘች የልብ በሽተኛ ሴት ማድረግ የሚጠበቁባትን ነገሮች መረጃዎች እንደሚከተለው ይጠቁማሉ፡፡
1. አልኮሆል መጠቀምን ማቆም፤
2. ሲጃራ ማጨስን ማቆም፤
3. አመጋገብን ማስተካከል ማለትም ጤናማ አመጋገብን መከተል፤
4. ጭንቀትን መቀነስ፤
5. በቂ እንቅልፍ ማግኘት፤
6. ከመጠን ያለፈ ክብደት ካለ ስለክብደት መቀነስ ከሃኪም ጋር መመካከር፤
7. ከሃኪም ጋር ያለውን የክትትል ቀጠሮ አክብሮ መገኘት…ማለትም ቀጠሮን አለማለፍ ወይንም አለመዝለል፤
8. በሃኪም የታዘዘ የአካል ብቃት እንቅማድረግ፤ ለተጠቀሰው የልብ ሕመም መጋለጥ ምክንያት ከሚሆኑት መካከል ሊስተካከሉ የሚችሉና ሊስተካከሉ የማይችሉ እውነታዎች አሉ፡፡
ሊስተካከሉ የማይችሉ፤
1. እድሜ ከ30 በላይ ከሆነ፤
2. መንታ እና ከመንታ በላይ ካረገዘች ፤
3. በበፊት እርግዝናዋ ግፊት እና ስክዋር ከገጠማት፤
4. በልብ ህመም የተጠቃች ከሆነች፤ የተጠቀሱት እውነታዎች የሚመለከቱዋት
እርጉዝ ሴት ሕክምናን በአግባቡ ከመከታተል ውጭ ታማሚዋ በራስዋ ልታሻሽለው የምትችለው ነገር የለም፡፡
ሊስተካከል የሚችል፤-
1. አልኮል እና ተመሳሳይ እጾችን መጠቀም፤
2. ከመጠን ያለፈ የሰውነት ክብደት፤
3. ያልተመጣጠነ ምግብ መመገብ፤
4. የደም ግፊት፤
5. የስክዋር ህመም፤
የተጠቀሱት ምክንያቶች ያሉባት ሴት ከህክምናው በተጨማሪ እራስዋም አኑዋኑዋሩዋን በማስተካከል ሕመምዋን ማሻሻል ወይንም መፍትሔ ማግኘት ትችላለች፡፡ እንዲት ሴት በሕክምና ባለሙያ ምክር መሰረት በእግባቡ በቂ ህክምና ካላገኝች እና ሕመምዋን ካልተከታተለች በእናትየውም ሆነ በጽንሱ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ችግሮች የሚከተሉት ናቸው፡፡
1. በእናትየው ላይ ሊከሰቱ ክሚችሉት ችግሮች መካከል፡- ሳምባ ላይ ውሃ መቁዋጠር፤ የልብ ምት መዘበራረቅ ወ ይም የ ልብ መ ድከም፤ እንዲሁም
የእናትየው ህይወት ማለፍ ናቸው፡፡
2. በጽንሱ ላይ ደግሞ፡- ካለጊዜው መወለድ፤ አነስተኛ ክብደት እንዲሁም የጨቅላው ህጻን ህይወት ማለፍ ይገኙበታል፡፡


  አንድ የቻይና ተረት አለ።
አንዲት ዝይ (Goose) ሣር ቅጠል ባለበት ቦታ ስትለቃቅም አንድ ፈረስ ከጎኗ ሲግጥ ትመለከታለች። ወደሱ ጠጋ ብላ ኩራት ባለበት ቅላጼ፡- “እንደምታውቀው እኔ በጣም የተከበርኩና ፍጹም የሆንኩ የዶሮና የወፍ ዘር ነኝ። ያንተ ችሎታ አንድ ብቻ ነው። እኔን ግን እስቲ አስተውለኝ። እንዳንተ በመሬት ላይ መንቀሳቀስ እችላለሁ። በአየር ላይ ለመንሳፈፍ ብፈልግም ይኸው ቆንጆ ቆንጆ ክንፎች አሉኝ። ባስፈለገኝ ሰዓት ደግሞ በኩሬ ወይም በሐይቅ ውስጥ ገብቼ አየዋኘሁ እራሴን በቀዝቃዛው ውሃ ውስጥ ለማዝናናት እችላለሁ። አየህ እንግዲህ ሲሻኝ የወፎችን፣ ሲሻኝ የአሳዎችንና ሲሻኝ ደግሞ የባለአራት እግር እንስሳትን ችሎታ የተካንኩ በመሆኔ የሶስቱንም ስልጣን እጠቀምበታለሁ” አለችው። ፈረሱም በጥላቻ መንፈስ መለሰ፡- “እርግጥ ነው ሶስት ችሎታዎች አሉሽ። ነገር ግን ከሶስቱ በአንደኛውም ይህ ነው የሚባል ተለይተሽ የምትታይበት ስራ ሰርተሽ ስትመሰገኝበት አላየሁም። በአየር ትበሪያለሽ። ግን
አበራረርሽ የትም የሚደርስ አይደለም። በዚያ ላይ እንዳው በግዙፍ ሰውነትሽ መንደፋደፍ ነው እንጂ ቁልጭ ባለ ሁኔታ የምትከንፊ አይደለሽም። እንደ ወፎቹ ከፍ ያለ ዛፍ ላይ ወጥተሽ አትታይም። በውሃ ላይ መንሳፈፍ ትችያለሽ ግን እንደ አሣዎች በውስጡ ለመኖር አትችይም። ም ግብሽንም ከ እዚያው
አትመገቢም። ወ ይም ማ ዕበል ሲ መጣ ው ስጥ ለውስጥ ለመሄድ አትችይም። በመሬት ላይ ስትሄጂም አቅል ባለው ሁኔታ መሄድ ሳይሆን ውልግድ- ውልግድ እያልሽ መንደባደብ ነው እንጂ በአግባቡ ቀጥ ብለሽ ስትሄጂ አልታየሽም። በዚህ በሰፋፊ እግርሽ ደምበር ገተር እያልሽ አንገትሽን አስግገሽ ስትሄጂ
ከመንገደኛ ጋር ስትጋጪና ስትተሻሺ ነው የምትውይው። እኔ በእርግጥ በመሬት ላይ ብቻ ለመሄድ የተፈጠርኩ እንስሳ ነኝ። ግን ግርማ ሞገሴን እስቲ ተመልከቺው! የአግሮቼን ቅርጽና ጥንካሬ ተመልከቺ! የመላ አካላቴን ቅርፅና ቁመና ተመልከቺ! ጉልበቴን አጢኚ! ፍጥነቴ ምን ያህል እንደሆነ እስቲ ልብ በይ! እንዳንቺ በሶስት በአራት ነገር ታውቄ ፣ በአንዱ በቅጡ ሳይሳካልኝ ከመቅረት፣ በአንዱ በደንብ ታውቄ ብጠራ ይሻለኛል! “ ሲል ነገራትና እየተጎማለለ ጥሏት ሄደ።
* * *
በሀገራችን የታዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ድርጅቶች ቢያንስ ሶስት መሰረታዊ ደካማ ባህሪያት እንዳሏቸው ለመገመት ይቻላል። አንደኛው ቅድመ- ዝግጅት አለማድረግና ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ ማለት ነው። ሁለተኛው የመቻቻል ዲፕሎማሲ ማጣት ነው። ሶስተኛው ዛሬም ትኩረት ይፈልጋል። አስተውሎትን ሰብስቦ፣ አቅል ግዝቶ አንዱን ተግባር በአንድ ወቅት ማከናወን እጅግ አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ እንደ ዝይዋ መብረርም፣ መዋኘትም፣ መሮጥም እችላለሁ ብሎ አንዱን ሳያጠብቁ ያለመያዝ አደጋ ላይ ይጥላል። በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ሁሉ ቀልብንና አካልን መበታተን ዋናውን መንገድ እንደሚያስት ማስተዋል ተገቢ ነው። በተደገሰበት ሁሉ ተገኝቼ ልብላ ማለት አይገባም። የራሱን ቤት ምግብ እንዳያዘጋጅ ብለው “ና የእኛን ድግስ ብላ፣ ና የእኛን ጠበል ቅመስ” የሚሉትን ልብ ማለት ይገባል። አለበለዚያ ይሄንኑ በጣም ይለምድና “የት ነህ ያላሉት ቀላዋጭ እዚህ ነኝ ይላል” እንደሚባለው ይሆናል። ድርጅቶችም ሆኑ ግለ-ሰቦች በዚህ ዓመት ለሚካሄደው ምርጫ ስንቃቸውን መሰነቅ፣ መንገዳቸውን መጠራረግ፣ አካባቢያቸውን በነቃ ጆሮ ማዳመጥ ይጠበቅባቸዋል። ከላይ እንደተጠቀሰው ፈረስ ጠንካራ አቋምና በአንድ ጉዳይ ላይ ብርቱ ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባ መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ስለ ጦርነት እስትራቴጂ የላቀ ዕውቀት አላቸው የሚባሉ ባለሙያዎች እንዲህ ይላሉ፡- #ምርጡ ስትራቴጂ በወሳኙ ቦታ ጠንካራ ሆኖ መገኘት ነው! በራስ ኃይል ላይ አተኩሮ፣ ጥንካሬን አካብቶ መገኘትን የሚያክል ምንም ነገር የለም። ስለሆነም ስትንቀሳቀስ ሙሉ ኃይልህን አከማችተህና ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተህ
መጓዝ ይኖርብሃል።; ሾፕነር የተባለው ፈላስፋም፤ “አዕምሮአችን ለጥልቅ ትኩረት (Intensity)” እንጂ ለመስፋፋት (Extensity) የምንጠቀምበት አይደለም; የሚለንም ለዚሁ ነው። ብዙ የምንጓዝባቸው መንገዶች ቢኖሩም እንኳ አንዱን አውራ-መንገድ የመምረጥ ኃላፊነት አለብን። በአንድ ጊዜ በአንድ ቀስት ሁለት የተለያዩ ዒላማዎችን መምታት አይቻልም። መምረጥ፣ መጠንከር፣ ማለም የወቅቱ ጥሪ ነው። የሚያሳስቱ፣ የትኩረት ኃይልን የሚከፋፍሉ አያሌ ነገሮች አሉ። የአሸናፊነት ፍጹምነት የሚገኘው ብዛት ውስጥ ሳይሆን ጥራት ውስጥ ነው። በያዝነው መስመር ወይም መንገድ ጊዜያዊ ድል ስናገኝ አለመፈንደቅም አንዱ የዘላቂነት መርህ ነው። ጧት-ማታ በሚገኙ ትናንሽ ድሎች በመፈንጠዝ ከዋናው ዲሞክራሲያዊ ድል እንዳንናጠብ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ያሻል። ያ ካልሆነ “ስትወቃ የዘፈነች፣ ስትፈጭ ምን ልትል ይሆን?” የሚያሰኝ ትዝብት ላይ ይጥለናል!!    ከአንድ መቶ ሰማኒያ ስምንት ሺ በላይ ባለ አክሲዮኖችን ቤተሰብ ያደረገ ባንክ ነው፡፡ ከስምንት ቢሊዮን ብር በላይ የተመዘገበና ስድስት ቢለዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ወደ ምስረታ እየገሰገሰ የሚገኘው አማራ ባንክ፤ በነገው ዕለት ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ የባንክ አደራጆችና ባለ
አክሲዮኖች በተገኙበት የመስራች ጠቅላላ ጉባኤ ያካሂዳሉ፤ ምስረታውንም ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ የአማራ ባንክ 30 በመቶ አክሲዮን የሸጠ
ሲሆን ባንኩ ስራ ሲጀምር በመላው የሀገራችን አካባቢዎች ቅርንጫፎችን በመክፈት አዳዲስ አገልገሎቶችን ያስተዋውቃል ተብሏል፡፡ በተያያዘ ዜና፤ አማራ ኢንሸራንስ አክሲዮን ማህበር (አ.ማ) ለመመስረት በዝግጅት ላይ እንደሆነ ታውቋል፡፡


Monday, 22 February 2021 09:03

የፍቅር ቀጠሮ

ታገል ሰይፉ


ጠበቅኩሽ እኔማ-እዚያው ሥፍራ ቆሜ
በአክሱም ቁመና- በላሊበላ ዕድሜ
እግሮቼን ተክዬ-ቀኔን አስረዝሜ
በሔድሽበት መንገድ- ልቤ እንደነጎደ
ስንት ነገር መጣ-ስንት ነገር ሄደ
ስንት ጊዜስ ነጋ- ስንቴ ጎህ ቀደደ
ስንቴ ዝናብ ጣለ-ስንት ጊዜ አባራ
ትመጫለሽ ብዬ -በቆምኩበት ሥፍራ
ስንቴ አድማሱን ማተርኩ-ስንትና ስንት ዓመት
አንገቴን አስግጌ-በራስ ዳሽን ቁመት
በአክሱም ቁመና- በላሊበላ ዕድሜ
በቀጠርሽኝ ሥፍራ-ስጠብቅሽ ቆሜ
ስንት ሳቅ አለፈ-ስንትና ስንት ዕንባ
ስንቴስ ክረምት ሆነ-ስንቴ ፀደይ ጠባ
ስንቱ ተገናኘ-ስንቱ ሰው ተጋባ
ሽል ስንቴ ልጅ ሆነ-ስንትስ ጊዜ አረጀ
ስንት ኮት ጨረሰ- ስንት እንጀራ ፈጀ
ስንት ዓይነት ሞት አየሁ- ስንት ዓይነት ፍፃሜ
በአክሱም ቁመና-በላሊበላ ዕድሜ
በቆምኩበት ሥፍራ-ስጠብቅሽ ቆሜ?
ስንት ውበት አለፈ-ስንት ውበት ነጎደ
ስንት ትውልድ መጣ -ስንት ትውልድ ሄደ
ስንት ዕውነት ከፍ አለ-ስንት ዕውነት ወረደ
ስንት ዓለም ተሻረ- ስንት ዓለም ነገሠ
ስንት ሀገር ተሰራ-ስንት አገር ፈረሠ
ስንት ሺህ ዓመት ሸኘሁ-ስንት ሺህ ተቀበልኩ
እዚያች ሥፍራ ቆሜ-አንችን እየጠበቅኩ
እግሬን አስረዝሜ-ቆየሁ ቆየሁና
በላሊበላ ዕድሜ- በአክሱም ቁመና
ሳትመጪ ወደኔ-ሳላገኝሽ ገና
ብዙ ነገር መጥቶ -ብዙ ነገር ያልፋል
የራስ ዳሽን ራስ-አንገቱን ይደፋል
አክሱምም ተንዶ- እንደጨው ይረግፋል
ላሊበላም ወርዶ-ቁልቁል ይነጠፋል
ሰማይና ምድርም ያልፋሉ ታያለሽ
እኔ ግን እዛው ነኝ-አንች እስክትመለሽ…

Monday, 22 February 2021 08:44

የቄሳርን ለቄሳር

 በእውቀቱ ስዩም


             የድሮ የብሔራዊ ትያትር መርሃግብር
- በመጀመርያ ነቢይ መኮንን ግጥም ያነባል::
- ቀጥሎ ተስፋየ ካሳ አጭር ኮሜዲ ያቀርባል::
- በማስከተል ክበበው ገዳ ፥ የኮንሶ ባህላዊ ውዝዋዜ ያቀርባል( ክቤ ያኔ ተወዛዋዥ ነበር)
- ቀጥሎ ወይዘሮ የዱር ፍሬ፣ 125 ገፅ ያለው አጭር ልቦለድ ያነባሉ ፤
- በመጨረሻ ፊርማዬ አለሙ፣ የፈረመቺበት የግጥም VHS ለሽያጭ ይቀርብና የዝግጅቱ ፍፃሜ ይሆናል፡፡
(ላዲሱ ትውልድ አንባቢ፡- VHS ማለት ከብሉኬት በላይ የሚመዝን የቪድዮ ካሴት ሲሆን አሁን በፍላሽ ዲስክ ተተክቷል፤ ቡሉኬት ራሱ ምን እንደሆነ ማብራራት ይጠበቅብኝ ይሆን?)
ዘንድሮ በብሔራዊ ትያትር
- በመጀመርያ ዲያቆን ዶክተር ገነነ፣ በኢትዮጵያ ትንሳኤ ዙርያ ስብከት ያቀርቡልናል፡፡
-በማስከተል ኡስታዝ ሙሳ፣ ነፍስ እሚያለመልም ትምህርት ይለግሱናል፡፡
-ቀጥሎ፤ አቶ ንጉስ መሳይ፣ የፖለቲካ ፓርቲያቸውን መተዳደርያ ደንብ በስንኝ ያስደምጡናል፡፡ - ለጥቆ ፓስተር ቀልቤሳ ኢጄታ፤ “ አለሌነትና ጦሱ; የሚል ስብከት ይለቁብናል ፡፡
-በመጨረሻ ድምፃዊት ሎዛ “ ነጨኝ በቅበላው ፤ የገጠር ሸበላው; የሚለውን ተወዳጅ ዜማዋን ታቀርብና ፍፃሜ ይሆናል፡፡
ማጠቃለያ መፈክር፤ የእግዜርን ለእግዜር! የቄሳርን ለቄሳር!


Monday, 22 February 2021 08:42

የግጥም ጥግ

በወርኃ የካቲት የሚካኤል ለታ
ትልቅ ጠብ ተነስቶ መሬት ተቆጥታ
ቆስሎ ግራዚያኒ ሰበብ ሆናው ደሙ
ብዙ ሰው ታረደ ተናወጸ አለሙ፡፡
በየቤቱ ለቅሶ ጩኸት በየሜዳ
ይሰማል ይታያል በዚህ በዚያ ፍዳ፡፡
የሰው ልጅ እንደ ከብት ወድቆ እየታረደ
ሶስት ለሊት ሶስት መዓልት ከተማው ነደደ፡፡
ሽንትም እንደውኃ ተሸጠ በገንዘብ
ብልህ የሆነ ሰው ይህንን ይገንዘብ፡፡
ኢዮብ ነሽ ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር
ወዳጅ
ወድቀሽ አልቀረሽም በጠላትሽ እጅ፡፡
(መስፍን ተፈሪ፤ አዲስ ዘመን ጋዜጣ፤
የካቲት 12/1961)

በሞት ሥም ግጥም

ምንም ግን ሞት፣
የጨለማ ሽርግድ፣
የሥጋ ከነብስ ስንግ መለየት፤
የሹኩሹክታ ጉድጉድ አይደለም!
ሕይወት ...
ብርሀን መሳይ መስመር ላይ መጓዝ፤
ሞት....
ከመስመሩ ላይ መገፋት፣
ወዳላወቁት መግባት፤
ምናልባት...
ከንቡጥ ጨለማ ውስጥ፣
የማይታይ ብርሀን፣
ይኖር ይሆናል፤
ማን ያውቃል?
(በሳሙኤል በለጠ-ባማ)

Monday, 22 February 2021 08:39

አድማስ ትውስታ

                   ሪቻርድ ፓንክረስት በጣሊያን ወረራ ጉዳይ


                      (“ቆርጦ መሰንበት” ለተባለው የጄፍ ፒርስ መፅሐፍ የፃፉት መቅድም)

        "የግራዚያኒን ሐውልት እንርሳው ካልን፣ ቀጥሎ የሚመጣው ለሒትለር ወይም ሙሶሎኒ የሚሰራ ሐውልት ነው። ከዚያ የሚቀጥለው ነገር ደግሞ ህዝቡ የዚህን ወንጀለኛ ተግባር እጀ- ሥራ እንዲኮርጅ መጠበቅ ነው።--"
              ትርጉም፡- ነቢይ መኮንን


         በውጭ መጻህፍት ዘንድ በሰፊው አቢሲኒያ በመባል የምትጠቀሰውንና ከአፍሪካ ብቸኛዋን፤ መቀመጫውን ጄኔቭ ያደረገው የሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል አገር- ኢትዮጵያን፤ ሙሶሊኒ ሳትነካው ወረራ አካሄደባት። ፋሽስት ኢጣሊያ የዓለም አቀፉን ስምምነት ጥሳ የመርዝ ጭስ ተጠቀመች። የተባበሩት መንግሥታት ሊግ፤ የግፈኛዋን አገር የገቢ ዕቃዎች፣ ማለትም ያለዚያ መኖር እየቻለች፣ የምታጋብሰው ሸቀጥ ላይ ማእቀብ አለመጣሉ ሳያንስ፣ ስዊስ ካናልን ለወራሪዎች ለመዝጋት ፍቃደኛ  አለመሆኑ ታየ። ንጉስ ኃይለ ሥላሴ፤ ለጄኔቭ እጅግ ሩቅ ከሆነችው አዲስ አበባ ተነስተው በባቡር፣ በጀልባና በአውሮፕላን ተጉዘው፤ በአንደበተ- ርቱዕ ንግግር፣ በዓለም ህሊና እንዲሁም “ለታሪክ ፍርድ ትውስታ…” የሚሆን አቤቱታቸውን አቀረቡ።
እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ቀደም ባለው ዘመን የማይረሱ፤ ክዋኔዎች ናቸው። ያ ዘመን በአንድ ራስ -ሁለት ምላስ ሽፍጥ፣ የኃይል እና ግፍ ወረራ የተካሄደበት ዘመን ነው። የዚያ ዘመን ሰዎች የረሱት የሚመስልና የኋለኞቹ ትውልዶች ደግሞ በጭራሽ የማያውቁት ዘመን ነው። የእናቴን የሲልቪያ ፓንክረስትን ቅድመ- ጦርነት ኢትዮጵያ ወዳጅ የሆነውን “ኒው ታይምስ ኤንድ ኢትዮጵያ ኒውስ” የተባለውን ሳምንታዊ ጋዜጣ ያነብቡ የነበሩ አያሌ አንባቢያን፤ ያን ዘመን በብዛት ያስታውሱታል።
ያም ሆኖ የዚያን ዘመኑ ታሪክ ዛሬም በኢትዮጵያ ህያው እንደሆነ ሁሉ በኢጣሊያ ውስጥ ህያው ነው። በሁለቱም አገሮች ውስጥ በድንጋጤ፣ የሐዘን፣ እና የትውስታ ድምጾች እንደገና ሲያስተጋቡ ይሰማሉ።
ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በ2012 እ.ኤ.አ፤ እጅግ አስደንጋጭና እጅግ ልዩ የሆነ ክስተት እንዳለ አወቁ። ይኸውም በጣሊያን አገር ለግፈኛው የፋሽስት ጦር አዛዥ ለሮዶልፎ ግራዚያኒ፤ የትውልድ ቦታው በሆነችው በአፊሌ ከተማ፤ ሐውልት የመሰራቱ ዜና ነው። ግራዚያኒ፤ በ1935-6 ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት ከነበሩት ሁለት የፋሽስት ጦር አዛዦች አንዱ ነው። ሌላኛው አዛዥ የእሱ ተቀናቃኝና ይስሙላ የበላይ ፒየትሮ ባዶሊዮ ነበር። እኒህ ሁለት ሰዎች በኢትዮጵያ ላይ የጋዝ ጭስ እንዲዘንብ ያዘዙ ናቸው። ግራዚያኒን ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያውን የጦር እስረኞችን ያለ ርህራሄ እንዲጨፈጨፉ በማድረጉ ተጠያቂ መሆኑ ነው። ከዚህ የከፋው የግፍ ድርጊቱ ደግሞ በኢትዮጵያና በሊቢያ “ተወላጆች” ላይ “እገሌ ከገሌ የማይል” የሽብር ተግባር መመሪያ፤ ስራ ላይ እንዲውል ማድረጉ ነው። (በዚያ ጊዜ ሊቢያም በጣሊያን ቅኝ አገዛዝ ሥር ወድቃ ነበር)
መቼም ብዙዎቻችን እንደነዚህ ያሉ ክስተቶችን ትልቅ ፋይዳ ያላቸው፣ እንዲያውም እጅግ አሰቃቂ ከመሆናቸው የተነሳ፤ እንኳንስ ሊሸሸጉ ይቅርና ሊተውና ሊረሱ እንደማይገባ እናምናለን። የሰው ልጅ፤ እነዚህ ወንጀሎች ትልቅነታቸውን ከማወቁ ባልተናነሰ ትልቅ ትምህርት ይወስድባቸዋል።
የጄፍ ፒርስ የ1935-1941 ኢታሎ -አቢሲኒያ (የጣሊያንና የኢትዮጵያ) ጦርነት ጽሁፍ፣ ፍፁም የሆነ ፋይዳ ፍንትው የሚለው እዚህ ላይ ነው። ዓለም አቀፍ ሞራልና ፍትህ፣ ከፖለቲከኞችና ከወታደሮች ተግባራት ጋር ሲፋጠጥ የሚኖረው መልክ ቁልጭ አድርጎ የሚያብራራልን በመሆኑ ነው!
 ዛሬ የሙሶሎኒን ቀኝ እጅ ግራዚያኒን ከበሬታ መስጠት፤ ዱቼን ራሱን ማክበር ማለት ነው። ግራዚያኒ ለሙሶሎኒ የ1983 ዝና-ቢስ፣ ዘረኛ ህግጋት ድጋፍ የሰጠ ሰው ሲሆን፣ ወደ አውሮፓው ጦርነት ማብቂያ ግድም በኢጣሊያ አምባገነኑ መሪ ከስልጣኑ ሲፈነገል፤ ግራዚያኒ የዱቼ ዋነኛ የፋሽስት አዛዥ በመሆኑ የሳሎ ሪፑብሊክ በመባል በሚጠራው ስርዓት ዘንድ ተሾመ። የግራዚያኒን ሐውልት እንርሳው ካልን፣ ቀጥሎ የሚመጣው ለሒትለር ወይም ሙሶሎኒ የሚሰራ ሐውልት ነው። ከዚያ የሚቀጥለው ነገር ደግሞ ህዝቡ የዚህን ወንጀለኛ ተግባር እጀ- ሥራ እንዲኮርጅ መጠበቅ ነው።
እነዚህን በመሰሉ ፍርሀቶችና ስጋቶች ተውጠው ነው በለንደን፣ በዋሽንግተን፣ በኒውዮርክ በሌሎችም ቦታዎች የሚገኙት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አባላት፤ ከሌሎች የፋሽስት ኢጣሊያና የቅኝ ግዛት ህግ ተገዢ የነበሩ ሰዎች ጋር በመሆን፤ በሰላማዊ ሰልፍ የሰላም ድምጻቸውን ያሰሙት። ባለቤቴ ሪታ እና እኔ ለንደን ውስጥ ባለው የጣሊያን ኤምባሲ ፊት ለፊት በተደረገው ሰልፍ ውስጥ ነበር መሳተፍ የመረጥነው። እዚህ ቦታ ከዚህ ቀደም የጣሊያን መንግስት፣ ሙሶሎኒ በ1937 ወደ ሮም ወስዶት የነበረውን የአክሱምን ሐውልት መመለሱን ሲያዘገየው፣ ሁለት ጊዜ ሰልፍ አድርገን ነበር። ሁለት ጊዜም እንዲመለስ የተገደደበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር።
ግራዚያኒ በኢትዮጵያ ለፈፀማቸው አያሌ የጦርነት ወንጀሎች በፍፁም ተከሶ ለፍርድ ቀርቦ አያውቅም። በሊቢያም እንደዚያው። እርግጥ ከጦርነቱ በኋላ ከጀርመን ጋር በማበር፣ በኢጣሊያ ህዝብ ላይ  ፈጽሟል ለተባለው ወንጀል ተከሶ ጣሊያን ውስጥ አስራ ዘጠኝ ዓመት ተፈርዶበት ነበር። ዳሩ ምን ያረጋል? በአፋጣኝ እንዲፈታ ተደርጓል።
የባዶሊዮ የድህረ-ጦርነት ክስ ጉዳይም፣ እንደ ግራዚያኒ ኮሚክና አስገራሚ ነበር። ከሙሶሊኒ ከሥልጣን መውደቅ በኋላ ባዶሊዮ ለኅብረቱ እጁን ሰጠ። በድኅረ-ጦርነት ኢጣሊያን፣ የቀኝ ክንፍ መንግሥት በማቋቋም ሰበብ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲያደርጉት ግፊት አደረገ። ባንድ ፊት ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን፣ በሌላ ፊት የጦር ወንጀለኛ ተብሎ ለፍርድ መቅረብ የማይታሰብ ነውና፤ የፍርድ ሂደቱ “በፍትሀዊ መንገድ” ተተወ። ሮማ ውስጥ የነበረው የብሪታኒያ አምባሳደር፤ በአዲሱ መንግስት ባዶሊዮ እንዳይታሰር ጥበቃ እንዲደረግለት ታዘዘ። ውጤቱም ያኔ አያሌ ጀርመናውያንና ጃፓናውያን የጦር ወንጀለኞች እየተባሉ በፍርድ ሲገደሉ፤ በኢትዮጵያ ለተፈፀሙ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የጦር ወንጀሎች፣ አንድም ጣሊያን ተከሶ ለፍርድ አልቀረበም። ለ1936-38ቱ ነብሰ-ገዳይ ለግራዚያኒ፤ የተሰጠው ክብር እንግዲህ በርካታ ክንዋኔዎች መደምደሚያ ሲሆን፤ ይህ የጄፍ ፒርስ መፅሐፍ፣ በዚያ ወቅት መጀመሪያ የተፈጸሙ ድርጊቶች በላቀ ዕውቀትና ልዩ ጥናት አስደግፎ በትኩረት የተነተነበት ነው። እግረ-መንገዱንም (inter alia)፤ የብሪታኒያንና የፈረንሳይን፤ ሁለቱን የአውሮፓውያን ዲሞክራሲዎች፤ በማነጻጸር ቁልጭ ያለ ሂስ የሰጠበት ነው።
ይኸውም፤ ሙሶሎኒን ከዋና አጋሩና የነብስ ወዳጁ ከሂትለር ማለያየት በሚል ሰበብ፤ ለኢትዮጵያ ድጋፍ መንሳትን መምረጣቸው፣ መሰረተ-ቢስ ተስፋ ወይም ዕምነት ላይ መንጠልጠላቸውን በማስረዳት፣ ከንቱነታቸውን ማሳየት ነው።
(አዲስ አድማስ፣  የካቲት 25 ቀን 2009 ዓ.ም)


Monday, 22 February 2021 07:14

ማራኪ አንቀፅ

 ሕግ 2
በጓደኞችህ ላይ እምነት አታሳድር፤ ጠላትህን እንዴት እንደምትጠቀመበት እወቅ!
ብያኔ
ጓደኞችህን ስጋ፤ ተጠንቀቅም፤ በፍጥነት ሊከዱህ ይችላሉና፤ በቀላሉ ለቅናት ስለሚጋለጡ፡፡ ሞልቃቃ፣ ባለጌና አምባገነነንም ይሆናሉና፡፡ የቀድሞ ጠላትህን ቅጠረው  ከጓደኝህ የበለጠ ታማኝ ይሆናል፤ ምክንያቱም ማረጋገጥ አለበትና፡፡ በእርግጥ ከጠላቶችህ ይበልጥ አጥብቀህ መፍራት ያለብህ ጓደኞችህን ነው፡፡ ጠላት ከሌለህም ጠላት የምታፈራበት ዘዴ ፈልግ፡፡
ሕጉ ሲተገበር
በዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ሳልሳዊ ሚካኤል፣ የቤዛንታይንን በትረ መንግስት እንደሚጨብጥ ተገመተ። እናቱ ንግስት ቲኦደራ ገዳም ገብታ ቀለጠች፤ ፍቅረኛዋ ቲዎክቲስተስ ስለተገደለ፡፡ የዚህ ሴራ ዋነኛ መሪ ደግሞ ብሩህ ህሊና ያለው የሚካኤል አጎቴ ባርዓስ ነው፡፡ ወጣቱና ብዙ ልምድ የሌለው ሚካኤል ስልጣን  ሲይዝም በተንኮለኞች፤ በገዳዮችና ሴረኞች ባለስልጣናት ነበር የተከበበው። እናም በአቅራቢያው የሚያምነው ሰው ሲፈልግ ጓደኛው ባሲለስን አሰበ፡፡ ባሲለስ የመንግስት አስተዳደርና የፖለቲካ ዕውቀት የሌለው ነው፡፡ ከንጉስ ጋርም የተገናኙት ባሲለስ የንጉሳውያን የፈረስ መግሪያ ማዕከል ኃላፊም በነበረበት ወቅት ነው፡፡ የተዋወቁትም ከዓመታት በፊት ሚካኤል በፈረስ መግሪያው ሲለማመድ ፈረሱ ደንብሮ  ባሲለስ ሕይወቱን ባተረፈለት ድጋፍ እያደገ ሄደ፡፡ እጅግም ምርጥ ወደ ሚባል ትምህረት ቤት ሄዶ ተማረ፡፡ እናም ባሲለስ ከጥፍራም ገበሬነት ወደ ዘመናዊና የተማረ ባለስልጣንነት ተቀየረ፡፡ እናም ንጉስ ሳልሳዊ ሚካኤልን ከብልህ አጎቱ ባርዳስ ይልቅ እንደ ወንድም የሚቆጥረው ባሲለስን አማካሪ አደረገው፡፡
ባሲለስም ፈጣን ተማሪ ከመሆንም በላይ ንጉሱን በሁሉም ዘርፍ አማካሪ ሆነ። የባሲለስ ትልቁ ችግር ግን ገንዘብ የሌለው መሆኑ ነው፤ የባዛንታይንን ባለስልጣናት እንድልቅ ኑሮን ለመወዳደር፡፡ ችግሩን የተረዳለት ንጉስ ሚካኤል፤ የባሲለስን ደመወዝ በሶስት እጥፍ አሳደገው፤ ገንዘብንም ሰጠው፡፡ ከእቁባቶቹ አንዷንም ዳረለት። ይህ ሁሉ ሲደረግለት የሚካኤል አጎቱ ባርዳስ የጦሩ መሪ መሆኑ ታዲያ ለባሲለስ አልተመቸውም። እናም ባርዳስ ስልጣንህን ሊነጥቅ ይፈልጋል ሲልም በንጉሱና በአጎቱ መሀል ገባ፡፡ በንጉስ ሚካኤል ጆሮ ውስጥም መርዝ ጨመረ፡፡ ይህን ያደረገው አጎትህ ነው ሲልም  ባርዳስ እንዲገደል አደረገ፡፡
ንጉስ ሳልሳዊ ሚካኤልም ገንዘቡን አለገደብ ይረጭ ነበርና ችግር ላይ ወደቀ። እና ባሲለስ የተበደረውን ገንዘብ አንዲመልስለት ጠየቀው፡፡
ለንጉስ ሚካኤል በሚያስደነግጥ ሁኔታ ባቢለስ እንቢተኝነቱ ገለፀ፡፡ ንጉስም አስጊ ሁኔታ እንደተጋረጠበት ተረዳ፡፡ ምክንያቱም ደግሞ የቀድሞ ፈረስ ጋሪ ባሲለስ ከንጉስ በላይ ገንዘብ እንዳለው፣ በጦሩም  ውስጥና በሴኔት ውስጥ ብዙ ወዳጅ ማፍራቱን ማወቁ ነው፡፡ ከጥቂት ሳምንታት በኋላም ንጉስ ሚካኤል ሳልሳዊ ከእንቅልፉ ሲነቃ፤ በመታደሮች መከበቡን አወቀ፡፡ ባቢለስም ወታደሮቹን ንጉሱን ደብድበው ሲገድሉት ቆሞ ተመለከተ፡፡ ንጉስ መሆኑን ካወጀ በኋላም የንጉስን ጭንቅላት በመያዝ  በቤዛንታይን በፈረስ ጋለበ፡፡
ትርጓሜ
ሳልሳዊ ሚካኤል እንደሚወደው ባሲለስም ይወደኛል ሲል የወደፊት ራዕዩን አጨለመ፡፡ ሲጀምር ባሲለስ ንጉስ በሚገባ አገለገለ፡፡ በምላሹም የንጉስን ሀብት፣ ትምህርትና ማዕረግ አገኘ በዚህም እየጠነከረ መጣ፡፡ ንጉሱም ከፍተኛ ስህተት መስራቱን ዘግይቶም ቢሆን ተረዳ፡፡ ግን የራሱን ሕይወት መጠበቅ የሚያስችለውን እርምጃ መወሰድ ይችል ነበር፡፡ ሆኖም፣ ጓደኝነትና ፍቅር የማንኛውንም ሰው ህሊና እንደሚጋርድ ነውና ንጉሱንም አሞኘው፡፡ ማንም ሰው ጓደኛዬ ይከዳኛል ብሎ ለማመን ይቸገራልና፣ ንጉስም አንገቱ እሰከሚቆረጥ ድረስ ይህን ማመን አልቻለም፡፡
ፈጣሪዬ አንተ ከጓደኞቼ ጠብቀኝ፣ ራሴን ከጠላቶቼ መጠበቅ እችላለሁና፡፡
(ቮልተር 1694-1778)
ኃይል ጠላት እንዲኖርህ ከፈለግህ፣ ጓደኛህን ምረጠው፤ መቼ ማጥቃት እንዳለበት ያውቅበታልና፡፡
(የፈረንሳይ ሚኒስቴር የነበረው ድያኔዴ ፓይትሬስ 1499-1566)
ሕጉ ሲተገበር
በቻይና የጥንቱ የሃን ስርወ መንግስትስ በደም አፋሳሽ መፈንቅለ  መንግስት ሥልጣን መያዝ የተለመደ ነበር፡፡ አንድ ጄኔራል ሥልጣን ከያዘ በኋላ አብረውት የነበሩት ጄኔራሎችና ልጆች ይገድላል፤ ሥልጣኑን እንዳይቀናቀኑት፡፡ ይሁንና ቆይቶም ቢሆን ሌላ ጄኔራል ተነስቶ ሥልጣን በመያዝ ንጉሱንና ልጆቹን ይገድላል፤ አብረውት የነበሩት ጓደኛ ጄኔራሎችንም እንዲሁ፡፡
በ959 ጄኔራል ቻኦ ኩአንይ ንጉስ ሱንግ ተብሎ ነገሠ፡፡ የመፈንቅለ መንግስቱን ታሪክ ጠንቅቆ የሚያውቀው ንጉስ ሱንግ፤ ሁኔታዎችን ካልቀየረ በአንድ ወይም በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደሚገደል ገመተ፡፡ እናም ይህ የመፈንቅለ መንግስት ሁኔታ መቀየር እንዳለበት ወሰነ፡፡ ለንግስቲቱም ክብር ግብር ጠራ፡፡ በግብሩም የጦሩ ታላላቅ አዛዦች ተጠርተው በሉም፤ጠጡም፡፡ በሰከሩም ጊዜ በጥበቃ የተሰማሩትን ወታደሮች አሰናበተ። ጄኔራሎቹም  እንገደላለን ብለው በፍርሃት ወደቁ፡፡ በተቃራኒው እሱም ከመንግስት ግልበጣ ሥጋት ነጻ ለመሆንና እነሱም በሰላም እንዲኖሩ ሥልጣናቸውን እንዲለቁ ንጉሱን ጠየቃቸው። ስልጣናቸውን ሁለቱም ተንደላቀው የሚኖሩበት የራሳቸው ርዕስት እንደሚሰጣቸው ቃል ገባ፡፡ ሁሉም ጀኔራሎች በነጋታው ሥልጣናቸውን ለቀቁ፤ ለንጉስም አደጋ የነበሩት ጄኔራሎች ወዳጅ ሆኑ፡፡ ከጄኔራሉ ሊዩ በቀር፡፡
“ሕግጋተ ሥልጣን ከተሰኘው የተርጓሚ ጌታሁን ንጋቱ መፅሐፍ የተቀነጨበ”

  ኦርጋናይዜሽን ፎር ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን የተባለው ተቋም፣ በ33 የአለማችን አገራት የሚኖሩ ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 64 አመት የሚገኙ ሰዎች፣ ጊዜያቸውን እንዴት እንደሚጠቀሙ ለማወቅ በሰራው ጥናት፤ ጃፓናውያን በስራ፣ ደቡብ አፍሪካውያን ደግሞ በእንቅልፍ ከሁሉም አገራት የበለጠ ጊዜ እንደሚያጠፉ ማረጋገጡን አስታውቋል።
ጃፓናውያን ክፍያ በሚያገኙበት መደበኛ ስራ ላይ በቀን በአማካይ 5.5 ሰዓታትን እንደሚያጠፉ የጠቆመው የድርጅቱ ጥናት፤ ደቡብ አፍሪካውያን በአንጻሩ 9 ሰዓታትን ያህል በእንቅልፍ እንደሚያጠፉ አመልክቷል።
በተለያዩ የመዝናኛ መንገዶች በየቀኑ ከፍተኛ ጊዜ በማጥፋት ቀዳሚነቱን የያዙት የኖርዌይ ዜጎች ሲሆኑ፣ በአገሪቱ አንድ ሰው በአማካይ በቀን 6.5 ሰዓታትን እንደሚያጠፋ የጠቆመው መረጃው፤ምግብ በመመገብ ፈረንሳውያን በቀን 2 ሰዓታትን  በማጥፋት፣ አሜሪካውያን ደግሞ ቴሌቪዥን በመመልከትና ሬዲዮ በማዳመጥ በአማካይ 2.5 ሰዓታትን በማጥፋት በአንደኛ ደረጃ ላይ መቀመጣቸውን አስታውቋል፡፡
በሁሉም አገራት ክፍያ በማያገኙበት የቤተሰብ እንክብካቤ ስራ ላይ ሴቶች ከወንዶች ጋር ሲነጻጸር በ3 እጥፍ ያህል የሚበልጥ ጊዜ እንደሚያጠፉ የተነገረ ሲሆን፣ ሴቶች በየአመቱ በመሰል ስራዎች ላይ በአማካይ 1.1 ትሪሊዮን ያህል ሰዓታትን እንደሚያጠፉም ለማወቅ ተችሏል፡፡


በሰዓት 100 ማይል የመብረር አቅም ያላትና “ቴራፉጂያ ትራንዚሽን” የሚል ስያሜ የተሰጣት የአለማችን የመጀመሪያዋ በራሪ መኪና፣ ከአሜሪካ ፌዴራል አቪየሽን ባለስልጣን ለበረራ ብቁ እንደሆነች የሚያረጋግጥ የብቃት እውቅና የምስክር ወረቀት ማግኘቷንና በቀጣዩ አመት መብረር ትጀምራለች ተብሎ እንደሚጠበቅ ዴይሊ ሜይል ዘግቧል፡፡
ለአየር ላይ በረራ ብቻ የምትውለውና እስከ 10 ሺህ ጫማ ከፍታ መብረር የምትችለው “ቴራፉጂያ ትራንዚሽን” በአሁኑ ወቅት ለአብራሪዎችና የበረራ ትምህርት ቤቶች ብቻ መፈቀዷን የጠቆመው ዘገባው፣ በመጪው አመት ደግሞ በየብስም ላይ ለመንቀሳቀስ የሚያስችላትን የብቃት ማረጋገጫ በማግኘት፣ በብዛት ተመርታ በገበያ ላይ ትውላለች ተብሎ እንደሚጠበቅም አመልክቷል፡፡
27 ጫማ የሚረዝም ታጣፊ ክንፍ ያላትና ክብደቷ 1ሺህ 300 ፓውንድ ያህል ይደርሳል የተባለው “ቴራፉጂያ ትራንዚሽን”፤ ሁለት ወንበሮች ያሏት ሲሆን መኪናዋ ከ3 አመታት በፊት የመሸጫ ዋጋዋ 400 ሺህ ዶላር ይሆናል ተብሎ እንደነበርም አስታውሷል። ይህቺ ቻይና ሰራሽ መኪና የበረራ ፈቃድ ለማግኘት ለ80 ቀናት ያህል የሙከራ በረራ አድርጋለች ተብሏል፡፡
አሽከርካሪዎች፤መኪናዋን ከበራሪነት ወደ ተሽከርካሪነት ለመቀየር የሚፈጅባቸው ጊዜ ከአንድ ደቂቃ ያነሰ ነው መባሉን የጠቆመው ዘገባው፤ ከአነስተኛ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ወይም ሰፋፊ መንገዶች ላይ መነሳትና ማረፍ እንደምትችልም አክሎ ገልጧል፡፡


Page 6 of 521