Administrator

Administrator

      (መቅድም)
የዚህን መጽሐፍ ርዕስ የሚመለከቱ ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ተንታኞች በቀዳሚነት የደራሲውን ማንነት ለማወቅ እንደሚፈልጉ እገምታለሁ፡፡ የሙያ ማንነቴን በተመለከተ የዘመናችን በይነ-መረብ ያለብዙ ድካም በቂ መረጃ እንደሚሰጣቸው አምናለሁ። የፖለቲካ ‘የጀርባ ታሪኬን’ በሚመለከት ግን ብዙ እንዳይቸገሩ ስለ ራሴ በጥቂቱ ልግለጽ። የልጅነት ዘመኔ አስተሳሰብ የተቃኘው በአብዛኛው ባካባቢዬ ከምታዘባቸው
ማህበራዊ ጭቆናዎችና በተለያየ ወቅት ከአባቴ ከአቶ መብራቱ በላይ ጋር በማደርጋቸው ጭውውቶች ላይ የተመሰረቱ ነበሩ። ያም ሆኖ፣ በተማሪው እንቅስቃሴ ውስጥ ከአጫፋሪነት የዘለለ ድርሻ አልነበረኝም። በ1966 ዓ.ም በወቅቱ ስሙ ናዝሬት፣ በአሁኑ ስሙ አዳማ በሚገኘው የአፄ ገላውዴዎስ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። ይህንን ተከትሎ የመጣው የእድገት በህብረት የዕውቀትና የሥራ ዘመቻ በወቅቱ የነበረኝን የፖለቲካ አመለካከትም ሆነ አጠቃላይ የህይወት እይታ በመሰረታዊ መልኩ የቀየረ ሁነት
ነበረ። ከአስራ ሰባት እስክ ሃያ አንድ ዓመት እድሜዬ ድረስ፣ ከወጣትና የሰራተኛ ማህበር መሪነት እስከ ቀበሌ ሊቀ መንበርነትና የክፍለ ሃገር የፖለቲካ ሃላፊነት የደረሰ ንቁ የፖለቲካ ተሳትፎ ነበረኝ። በነዚሁ ዓመታት ውስጥ፣ በቀዳሚነት በኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ (ኢህአፓ) ተባባሪነት ሶስት ጊዜና በኋላም በማርክሳዊ ሌኒናዊ ሪቮሉዩሽናዊ ድርጅት (ማሌሪድ) አባልነት ሁለት ጊዜ፣ በአስራ አራት የተለያዩ እስር ቤቶች ቆይታ አድርጌአለሁ። በመጨረሻም፣ የአስር ዓመት እስራት ተፈርዶብኝ፣ በ1975 ህዳር ወር
‘በምህረት’ እስከተፈታሁበት ጊዜ ድረስ በወህኒ ቤት ታስሬአለሁ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የነበረኝ ንቁና ቀጥተኛ ተሳትፎ በዚሁ አብቅቷል ማለት ይቻላል።
ከላይ በተጠቀሰው መሰረት፣ እኔም አንዳንድ የአሁኑ ዘመን ፖለቲከኞችና ተንታኞች ሊወቅሱት የሚዳዱት የዚያ ትውልድ አባል ነኝ። የዚያ ትውልድ እምነትና ጽናት ዋነኛው ምንጭ በወቅቱ የነበረውን ድህነት፣ ኋላቀርነት፣ ጭቆና እና አድልዎ ‘ለምን’ ብሎ መጠየቁና ሁኔታውን ለመቀየር ቆርጦ መነሳቱ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ በየትኛውም ወገን ለተከፈለው መስዋእትነት ታላቅ ክብር አለኝ። በዚያው መጠን ግን፣
የየራሳችንን ፖለቲካ መሪዎች የሚገባውን ያህል ‘ለምን’ ብለን አለመጠየቃችን ብዙ ዋጋ እንዳስከፈለን ይሰማኛል። ምንም እንኳን ሁሉም እስራቶቼ ይህንኑ ጥያቄ ከማንሳቴ ጋር የተያያዙ ቢሆንም፣ የዚያ ትውልድ አባል የሆንን ሁላችንም በበቂ ሁኔታ ባለመጠየቃችን ለተከተለው ቀውስ የየድርሻችንን ሃላፊነት ልንወስድ ይገባል። ከአስር ዓመታት የፖለቲካና የእስር ህይወት በኋላ፣ በ1966 ወዳቆምኩት ትምህርት በመመለስ የኬሚካል፣ ኢንዱስትሪና አካባቢ ምህንድስናን በማጥናት ላለፉት ሰላሳ ሁለት ዓመታት ለተለያዩ ድርጅቶች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ዩኒቨርሲቲዎች ስሰራ ቆይቻለሁ። እንደመታደል ሆኖ፣ የሙያ ህይወቴም በዘመናችን ገኖ ያለው ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ሥርዓት (globalization) በምድራችን የተፈጥሮ ሚዛን ላይ የሚያስከትለውን መዛባት ‘ለምን’ ብሎ በመመርመር፣ ሁሉንም አካታች የሆነ ዘላቂ ልማት ለማምጣት የሚያስችሉ መፍትሔዎችን ማፈላለግ ላይ የሚያተኩር ሆኗል። በዚህ ሂደትም ውስጥ፣
ውስብስብ ችግሮችን ባግባቡ ለመረዳትና መፍትሔ ለመሻት ምህዳራዊ አስተሳሰብ (systems thinking) ያለውን አበይት አስተዋጽኦ ለመገንዘብና ለመረዳት ችያለሁ።
ዛሬ በሃገራችን ያለውን የፖለቲካ ምስቅልቅል ስንመለከት፣ በቀዳሚነት በማናቸውም ወገን ለሚወሰዱ የፖለቲካ አቋሞችና እርምጃዎች ‘ለምን’ የሚለውን ጥያቄ አንስቶ ከመመርመር ይልቅ አብዛኞቻችን አንድን የፖለቲካ አመለካከት በጅምላና በጭፍንነት መደገፍ ይታይብናል። ጥቂቶች የሚጠይቁ ቢኖሩም፣ አብዛኞቹ ውስብስብ የሆነውን የፖለቲካ መስተጋብር ወደ ጥቂት የአመክንዮ ሰበዞች የማቀናነስ አዝማሚያ
(simplification) ይታይባቸዋል። እንዲህ አይነቱ አዝማሚያዎች በተለይም ወጣቱን በስሜታዊነት በማነሳሳት አስፈላጊ ወዳልሆነ የእልቂት አዙሪት ሲመሩት ይታያሉ። ባለፉት ሰላሳ ዓመታት ምንም ዓይነት ቀጥተኛ ተሳትፎ ባይኖረኝም፣ ‘ለምን’ የሚለውን ጥያቄ ባገኘሁት የተናጠል አጋጣሚ ሁሉ እንደ ዜጋ ማንሳቴ አልቀረም።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሃገራችን እየበረታ የመጣው የፖለቲካ ምስቅልቅል እያሳሰበኝ በመምጣቱ፣ በዋና ዋና ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ምሁራዊ ሃሳቦችን በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ እንዳጋራ አድርጎኛል። እነኝህን ጽሁፎች የተከታታሉና በጽሁፎቹ ላይ ተመርኩዞ በጥቂት ሚዲያዎች የቀረቡትን ውይይቶች ያዳመጡ ኢትዮጵያውያን፣ ጽሁፎቹ በመጽሀፍ መልክ ተደራጅተውና ዳብረው ቢቀርቡ አመለካከቱ በይበልጥ ለህዝብ፣ በተለይም ለወጣቱ ትውልድ ተደራሽ እንዲሆን ያደርገዋል የሚል ሃሳብ ሰንዝረዋል።
ይህንን መሰረት በማድረግ የምህዳራዊ አስተሳሰብ ታሪካዊ አመጣጥና ዋና ዋና እሳቤዎቹን በማቅረብና ቀደም ሲል በጋዜጣ የወጡትን ጽሁፎች ይበልጥ በማብራራት በመጽሐፍ መልክ ተደራጅቶ ቀርቧል።
በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተካተቱ ሃሳቦች በወጣትነት ዘመኔ በነበረኝ የፖለቲካ እይታና በጎልማሳነት ከኖርኩበት የአካዳሚና ዓለም አቀፍ የስራ መስክ በተቀሰሙ የሙያ ልምዶች የተቃኙ በመሆናቸው የራሳቸው ውሱንነት እንደሚኖራቸው እገምታለሁ።
ይህ ውሱንነት እንዳለ ሆኖ፣ በተለይ ወቅቱ ለሚጠይቀው የብሔራዊ መግባባት ውይይት የራሱን ድርሻ ያበረክታል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ በተጨማሪም፣ ወጣቱን ትውልድ ዘመኑን ከሚመጥን የዕውቀት መስክ ጋር በመጠኑ በማስተዋወቅ የምክንያታዊ ጠያቂነት (critical thinking) ባህልን እንዲያዳብር ያግዛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
(ከላይ የቀረበው ጽሁፍ በፕሮፌሰር ደስታ መብራቱ ተዘጋጅቶ ከታተመው ;ምህዳራዊ አስተሳሰብ ለዘላቂ ሃገራዊ መፍትሔ; የተሰኘ አዲስ መጽሐፍ የተወሰደ ሲሆን የመጽሐፉ የመጀመሪያ ህትመት 1500 ቅጂዎች ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት፣ ቤተመጻሕፍትና የሚዲያ ተቋማት በነጻ የሚሰራጭ መሆኑን ደራሲው አስታውቋል፡፡)

       8 አዳዲስ የኮሮና ክትባቶች በመጪው አመት አገልግሎት ላይ ይውላሉ

          አስትራዜኒካ የተባለው የኮሮና ቫይረስ ክትባት የደም መርጋትን ጨምሮ የተለያዩ የጎንዮሽ ጉዳቶች ያስከትላል የሚለው መረጃ በመላው አለም በስፋት መሰራጨቱንና አገራት ክትባቱን ለዜጎቻቸው መስጠት ማቆማቸውን ተከትሎ፣ የአለም የጤና ድርጅት፣ በአለማችን እስካሁን ድረስ የኮሮና ክትባት በመውሰዱ ለሞት የተዳረገ አንድም ሰው አለመኖሩን አስታውቋል፡፡
የድርጅቱ ከፍተኛ ሳይንቲስት የሆኑት ሶምያ ስዋሚናታን ባለፈው ሰኞ በጄኔቫ በተካሄደ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በሰጡት ማብራሪያ፤ እስካሁን በመላው አለም የኮሮና ክትባቶች ባስከተሉት የጎንዮሽ ጉዳት ወይም በቀጥታ በክትባቶቹ ሳቢያ ለሞት የተዳረገ ሰው እንደሌለ በመጥቀስ፣ ህዝቡ በመሰል ስጋትና ጭንቀት ውስጥ እንዳይገባ ምክራቸውን ለግሰዋል፡፡
ሳይንቲስቷ በአሁኑ ወቅት ውጤታማነታቸው ተረጋግጦ በጥቅም ላይ ከዋሉት 10 የኮሮና ክትባቶች በተጨማሪ 8 ያህል አዳዲስ ክትባቶች በቤተሙከራ ምርምር ሂደት ላይ እንደሚገኙና እስከ አመቱ መጨረሻ ወይም እስከ መጪው የፈረንጆች አመት 2022 መጀመሪያ አገልግሎት ላይ ይውላሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ መናገራቸውንም ብሉምበርግ ዘግቧል፡፡
ከ6 እስከ 8 ከሚደርሱት በምርምር ላይ የሚገኙ አዳዲስ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች መካከል ከመርፌ ውጭ በአፍ ወይም በአፍንጫ የሚሰጡ እንዲሁም ማቀዝቀዣ የማያስፈልጋቸው እንደሚገኙበት የጠቆሙት ሳይንቲስቷ፣ የምርምር ሂደታቸውና ህጋዊ እውቅና የመስጠት ሂደታቸው እስከ አመቱ መጨረሻ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም አክለው ገልጸዋል፡፡
በመላው አለም በድምሩ ከ80 በላይ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ምርምሮች እየተካሄዱና በሰዎች ላይ እየተሞከሩ እንደሚገኙ የጠቆመው ዘገባው፤ የተወሰኑት ግን ገና በክትባት ሙከራ የጅማሬ ምዕራፍ ላይ የሚገኙና ውጤታማ ላይሆኑ የሚችሉ ናቸው መባሉንም አክሎ ገልጧል፡፡
በሌላ የኮሮና ክትባት ዜና ደግሞ፣ ከአንድ አመት በኋላ ክትባት ለወሰዱ 20 የውጭ አገራት ጎብኝዎች በሯን ክፍት እንደምታደርግ ያስታወቀቺው ቻይና፤ ያም ሆኖ ግን ወደ ግዛቷ መግባት የሚችለው “ቻይና ሰራሽ” የኮሮና ክትባት የተከተበ ሰው ብቻ መሆኑን እንዳስታወቀች ዘ ጋርዲያን ዘግቧል፡፡
ቻይናን ለመጎብኘት የሚፈልጉ ሰዎች በቻይና ከተመረቱ የኮሮና ክትባቶች አንዱን መውሰዳቸውን የሚያረጋገጥ ማስረጃ ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው  የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማስታወቁን የጠቆመው ዘገባው፤ ውሳኔው አገሪቱ የራሷን ክትባቶች በአለማቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ በማሰብ የተላለፈ ነው መባሉን ገልጧል፡፡
 አሜሪካ፣ ህንድ፣ ኢራቅ፣ እስራኤልና ፊሊፒንስን ጨምሮ ለ20 አገራት ቱሪስቶች በሯን ክፍት ማድረጓን ቻይና  ያስታወቀች ሲሆን 5 የተለያዩ የኮሮና ክትባቶችን አምርታ በአገልግሎት ላይ ማዋሏ ተጠቁሟል። 34 የአለማችን አገራት ቢያንስ አንዱን የቻይና ክትባት ለዜጎቻቸው ለመስጠት መፍቀዳቸውም ተዘግቧል፡፡

     ኮሮናን በአደባባይ በማናናቅ የሚታወቁትና በቫይረሱ መጠቃታቸው በስፋት ሲነገርላቸው የሰነበተው የታንዛኒያው ፕሬዚዳንት ጆን ማጉፉሊ ባለፈው ሃሙስ ከዚህ አለም በሞት መለየታቸውን ተከትሎ፣ በምክትልነት ሲያገለግሉ የነበሩት ሳሚያ ሃሰን በአገሪቱ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዚዳንት ሆነው ስልጣኑን ሊረከቡ መዘጋጀታቸውን ኦል አፍሪካን ኒውስ ዘግቧል፡፡
ለሳምንታት ከአደባባይ ጠፍተው የሰነበቱትና በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው በህንድ በሚገኝ ሆስፒታል ህክምናቸውን ሲከታተሉ እንደነበር የተነገረላቸው የ61 አመቱ ማጉፉሊ፤ ከትናንት በስቲያ ከዚህ አለም በሞት መለየታቸውን የአገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ሳሚያ በይፋ አስታውቀው፣ የሞታቸው ሰበብ እንደተባለው ኮሮና ሳይሆን የልብ ህመም ነው ብለዋል፡፡ የ61 አመቷ ምክትላቸው ሳሚያ በመጪው ሳምንት ቃለ መሃላ ፈጽመው ስልጣኑን እንደሚረከቡና ለቀጣዮቹ 5 አመታት አገሪቱን እንደሚያስተዳድሩ ተመልክቷል፡፡
በ2015 በተካሄደ ምርጫ አሸንፈው ስልጣን የያዙትና ባለፈው አመት በተደረገ አወዛጋቢ ምርጫ በድጋሚ አሸንፈው ለ2ኛ የስልጣን ዘመን አገሪቱን በማስተዳደር ላይ የነበሩት ማጉፉሊ፤ በአጠቃላይ አገሪቱን ላለፉት 7 አመታት የመሩ ሲሆን  በጸረ ሙስና ዘመቻ የሚወደሱትን ያህል ተቃዋሚዎችን በማፈን ይታማሉ። ፕሬዚዳንት ማጉፉሊ በተወለዱ በ68 አመታቸው ማረፋቸውን ተከትሎ፣ በአገሪቱ ህገ መንግስት በተቀመጠው መሰረት፣ በምክትል ፕሬዚዳንትነት ሲያገለግሉ የቆዩት ሳሚያ፣ 6ኛዋ የታንዛኒያ ፕሬዚዳንት ሆነው መንበሩን እንደሚረከቡ ተዘግቧል፡፡
ቀጣዩዋ የአገሪቱ መሪ የፕሬዚዳንቱን ሞት በቴሌቪዥን ይፋ ባደረጉበት ወቅት የ14 ቀናት ብሔራዊ ሃዘን መታወጁን ያስታወቁ ሲሆን፣ ጎረቤት ኬንያም የ6 ቀናት ሃዘን ማወጇን ዘገባው አክሎ ገልጧል። የማጉፉሊን ሞት ተከትሎ የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ ማህመት ባስተላለፉት የሃዘን መግለጫ፤ ታንዛኒያ ቁርጠኛ የፓን አፍሪካኒስት መሪዋን አጥታለች ያሉ ሲሆን ጠ/ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ የአፍሪካ አገራት መሪዎችም በግለሰቡ ሞት የተሰማቸውን ሃዘን መግለጻቸውን ቀጥለዋል፡፡
ከዚያው ታንዛኒያ ሳንወጣ የምናገኘው ሌላ ዜና ደግሞ፣ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ከመሰረቱት መሪዎች መካከል አንዱ የነበሩት የታንዛኒያ የመጀመሪያው ፕሬዚዳንት ጁሊየስ ኔሬሬ፣ በአፍሪካ ህብረት ጽህፈት ቤት ቅጽር ግቢ ውስጥ የመታሰቢያ ሃውልት ሊቆምላቸው እንደሆነ ያመለክታል፡፡

   አቫታር ከፍተኛ ገቢ በማግኘት ቀዳሚነቱን ይዟል

            የዘንድሮው ታላቁ የግራሚ ሽልማት ስነስርዓት ባለፈው እሁድ በተለያዩ አስገራሚ ክስተቶች ታጅቦ የተከናወነ ሲሆን፣ በነጋታው ደግሞ የታላቁ ኦስካር ሽልማት የዘንድሮ ዕጩዎች ዝርዝር ይፋ ተደርጓል፡፡
በአለማችን ታላቁ የሙዚቃ ሽልማት እንደሆነ የሚነገርለትና ባለፈው እሁድ ለ63ኛ ጊዜ በሎሳንጀለስ በተከናወነው የግራሚ ሽልማት ስነስርዓት፣ አሜሪካዊቷ ተወዳጅ ድምጻዊት ቢዮንሴ ኖውልስ፣ ለ28ኛ ጊዜ ግራሚን የተሸለመች የመጀመሪያዋ ሴት ሙዚቀኛ በመሆን ታሪክ የሰራች ሲሆን፣ 79 ጊዜ ለግራሚ የታጨች ቀዳሚዋ ሴት ሆናም በግራሚ ታሪክ ተመዝግባለች፡፡
በዘመነ ኮሮና የቤት ውስጥ እገታዋ በሰራችው “ፎክሎር” የተሰኘ አልበም የተሸለመችው ሌላኛዋ አቀንቃኝ ቴይለር ስዊፍት በበኩሏ፤ ለሶስት ተከታታይ ዓመታት የአመቱ ምርጥ አልበም ሽልማትን የወሰደች ሴት በመሆን ሌላ ታሪክ ሰርታለች።
ሰኞ ዕለት ይፋ ወደተደረገው የዘንድሮው የኦስካር ሽልማት ዕጩዎች ዝርዝር ስንዞር ደግሞ፣ በ10 ዘርፎች ለሽልማት የታጨው “ማንክ” የተሰኘው የዴቪድ ፊንቸር ፊልም፣ በብዛት በመታጨት ቀዳሚነቱን ይዞ እናገኘዋለን፡፡
በ83 ዘርፎች የሽልማት ዕጩዎች ይፋ በተደረጉበት የ2021 ኦስካር ሽልማት፣ ጁዳስ ኤንድ ዘ ብላክ ሚሳህ፣ ሚናሪ፣ ዘ ፋዘር፣ ኖማድላንድ፣ ትሪያል ኦፍ ዘ ቺካጎ 7 እና ሳውንድ ኦፍ ሜታል በተመሳሳይ በ6 ዘርፎች በመታጨት ተከታዩን ደረጃ ይዘዋል። በኦስካር ታሪክ 70 የፊልሙ ኢንዱስትሪ ሴቶች 76 ጊዜ በመታጨት ታሪክ የሰሩበት የዘንድሮው ኦስካር አሸናፊዎች፣ በመጪው ሚያዝያ ወር መጨረሻ ሎሳንጀለስ በሚገኘው ዶልቢ ቲያትር በሚካሄደው ደማቅ ስነስርዓት ይፋ ይደረጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ዘገባዎች አመልክተዋል፡፡
በሌላ የመዝናኛው መስክ ዜና ደግሞ፣ በታዋቂው ዳይሬክተር ጄምስ ካሜሩን የተሰራውና እ.ኤ.አ በ2009 ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የበቃው “አቫታር” ፊልም ባለፈው ሳምንት በቻይና በድጋሚ ለእይታ በቅቶ በአለማቀፍ ደረጃ ያገኘውን ገቢ ወደ 2.8 ቢሊዮን ዶላር ማሳደጉን ተከትሎ፣ በአለማችን ታሪክ ከፍተኛውን ገቢ ያገኘ ቁጥር አንድ ፊልም ለመሆን መብቃቱ ተነግሯል፡፡ ለእይታ ከበቃበት ጊዜ አንስቶ እስከ 2019 በነበሩት 10 ተከታታይ አመታት በገቢ ቀዳሚው የአለማችን ፊልም ሆኖ የቆየው “አቫታር”፤ በዚያው አመት በአቬንጀርስ ኢንድጌም ክብሩን ተነጥቆ እንደነበርም ያሁ ኒውስ አስታውሷል፡፡

     ኦስሎ በውሃ ዋጋ ውድነት ቀዳሚዋ ከተማ ሆናለች

            በመላው አለም የሚገኙ ከ1.42 ቢሊዮን በላይ ሰዎች ከፍተኛና እጅግ ከፍተኛ የንጹህ ውሃ እጥረት ተጠቂዎች እንደሆኑና 20 በመቶ የአለማችን ህጻናት በየዕለቱ የሚያስፈልጋቸውን በቂ ውሃ እንደማያገኙ ተመድ አስታወቀ፡፡
የተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ከትናንት በስቲያ ባወጣው ሪፖርት እንዳለው፣ በመላው አለም በሚገኙ ከ80 በላይ አገራት ህጻናት የከፍተኛ ወይም እጅግ ከፍተኛ የውሃ እጥረት ተጋላጭ ሲሆኑ፣ በምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ አገራት ከሚገኙ ህጻናት መካከል ከ58 በመቶ በላይ የሚሆኑት በየዕለቱ የሚያስፈልጋቸውን ውሃ ለማግኘት እጅግ አዳጋች የሆነባቸው ናቸው፡፡
በሌላ ውሃ ነክ ዜና ደግሞ፣ በመላው አለም ከሚገኙ ከተሞች መካከል የውሃ ዋጋ እጅግ ከፍተኛ የሆነባት ቀዳሚዋ ከተማ ኦስሎ መሆኗንና፣ በከተማዋ አንድ ጠርሙስ የታሸገ ውሃ በአማካይ 1.85 ዶላር እንደሚሸጥ ተነግሯል፡፡
ሆሊዱ የተባለው ኩባንያ በ150 የአለማችን ከተሞች የሰራውን ጥናት መሰረት አድርጎ ከሰሞኑ ይፋ ባደረገው አለማቀፍ ሪፖርት እንዳለው፣ ቨርጂኒያ ቢች በ1.59 ዶላር፣ ሎሳንጀለስ በ1.54 ዶላር፣ ኒው ኦርሊያንስ በ1.48 ዶላር፣ እንዲሁም ስቶክሆልም በ1.47 ዶላር በመሸጥ እስከ አምስተኛ ደረጃን ይዘዋል፡፡
ውሃን እጅግ ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ በመሸጥ በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠቺው ደግሞ አንድ ጠርሙስ የታሸገ ውሃ በ0.04 ዶላር የሚሸጥባት ቤሩት ስትሆን፣ የህንዷ ባንጋሎር በ0.13 ዶላር፣ የጋናዋ አክራ በ0.16 ዶላር፣ የናይጀሪያዋ ሌጎስ በ0.17 ዶላር፣ የቱርኳ ኢስታምቡል በ0.18 ዶላር በመሸጥ እስከ 5ኛ ያለውን ደረጃ መያዛቸውን ሪፖርቱ ያሳያል፡፡


 የአመቱ የአለማችን ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር ከሰሞኑ ይፋ የተደረገ ሲሆን፣ ላለፉት 9 ተከታታይ አመታት በአንደኛነት የዘለቀው የአሜሪካው ማሳቹሴትስ ኢንስቲቲዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ (ኤምአይቲ) ዘንድሮም ክብሩን ማስጠበቁ ተነግሯል፡፡
የትምህርት አሰጣጥ ጥራት፣ የምርምርና ልቀት ማዕከልነት አቅምን ጨምሮ በ6 መስፈርቶች ተጠቅሞ የአለማችንን ዩኒቨርሲቲዎች በመገምገም የተሰራው የአመቱ ሪፖርት፣ በሁለተኛነት ደረጃ ላይ ያስቀመጠው ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲን ሲሆን፣ ሃርቫርድ በ3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል፡፡
የአሜሪካው ካሊፎርኒያ ኢንስቲቲዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ፣ የብሪታኒያው ኦክስፎርድ፣ የስዊዘርላንዱ ስዊዝ ፌዴራል ኢንስቲቲዩት ኦፍ ቶክኖሎጂ፣ የብሪታኒያው ካምብሪጅ፣ የብሪታኒያው ኢምፔሪያል ኮሌጅ ለንደን፣ የአሜሪካው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቺካጎ እና የብሪታኒያው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለንደን በዘንድሮው የአለማችን ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር ውስጥ እንደ ቅደም ተከተላቸው ከአራተኛ እስከ አስረኛ ያለውን ደረጃ የያዙ ዩኒቨርሲቲዎች መሆናቸውን ሪፖርቱ ያሳያል፡፡
በአለም ዙሪያ በሚገኙ 5 ሺህ 500 ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ጥናት በማድረግ የአመቱን 1 ሺህ 29 ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር ይፋ ያደረገው ኪውኤስ የተባለው ተቋም፤ ከአፍሪካ ካካተታቸው ዩኒቨርሲቲዎች መካከል 220ኛ ደረጃን የያዘው የደቡብ አፍሪካው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬፕታውን፣ 403ኛ ደረጃን የያዘው ሌላኛው የአገሪቱ ተቋም ዩኒቨርሲቲ አፍ ዊትዋተርስራንድ እና 411ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የግብጹ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካይሮ ይገኙበታል።

       ከእለታት አንድ ቀን በርካታ ጅቦች  የተራቡና  የሚበላ ነገር ለማግኘት ዞር ዞር ሲሉ፣  አንድ እጅግ ግዙፍ ዝሆን ገደል ወድቆ ገብቶ አገኙ።
እርቧቸዋልና አንደኛው፡- “እጅግ እድለኞች ነን። ልክ በሰዓቱ የተገኘ መና ነው። ከሰማይ የተላከልን ጸጋ ነው።”
ሁለተኛውን፡- “ዘለን እንግባና ዝሆኑን እንቀራመተው” አለ።
ሶስተኛው፡- መግባቱንስ  ገባን መብላቱንስ በላን፤ ከጠገብንና ሆዳችን ከሞላ በኋላ እንዴት አድርገን ነው ከዚህ አዘቅት ወደ አቀበቱ የምንወጣው። ተው አያዋጣንም” አለ።
አራተኛው፡- “ወደ ገደሉ እንግባና በኋላ እናስብበታለን” አለ።
ለተወሰነ ሰአት ከተወያዩበት በኋላ “ገብተን እናስብበታለን” በሚለው ሃሳብ ላይ ሁሉም ተስማሙ። ስለዚህ ተንደርድረው ወደ ገደሉ ገቡ።  ዝሆኑን እየተሻሙ ተቀራመቱት። ጥጋብ መጣ። ሆኖም ለመውጣት እንደተፈራው መላው መላው ጠፋው። ደሞ የመውጫ ዘዴ መመካከር ቀጠሉ። በመጨረሻም አንዱ አንዱን እሽኮኮ በማለት እየተደጋገፉ ለመውጣት ተስማሙ። እየተገፋፉ አብዛኞቹ ጫፍ ደረሱ።
የመጨረሻውን ጅብ ግን ማን ያውጣው፤ ሌላ ጅብ አልነበረም። አንደፈረደበት እዚያው በረሃብ ሞተ!
*   *   *
ሆዱን ያየ ሆዱን ተወጋ የሚለው ተረት የዋዛ አይደለም። የሞተ ዝሆን ላይ መረባረብ ሃያልነትን አያሳይም። ቢያንስ ቢያንስ የወደቀ ዛፍ፤ ምሳር ይበዛበታል የሚለውን ከማመላከት  በስተቀር።
“አስረው ደበደቡት ያን የዝሆን ጥጃ
ዛሬም ደስ አላቸው የነገውን እንጃ”
(እንደ አጋዥ ስንኙን እንጨምር)
“ገዴ ዞራ ዞራ በእንቁላሏ ላይ
ጊዜ የሚጠብቅ ሰው ጅብ ሊባል ነው ወይ”
…የሚለውንም አለመዘንጋት ነው።
በረዥሙ የሀገራችን ጉዞ ውስጥ ከሎሬት ጸጋዬ ቴዎድሮስ ጋር፡-
“ያለፈ ተረታችንን ሳስታምመው ትዝ ሲለኝ
ከሞከርነው ነገር ይልቅ ያልሞከርነው ነው የሚቆጨኝ”… ማለትም ያባት ነው።
መንገድን አጥርቶ ማየት፣ ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ ከመሆን ይገላግለናል። እንዲህ ያለውን ነገር ለመተግበር ታታሪነትንና አስተውሎነትን ይጠይቃል። ይህን አስተውሎት እውን ለማድረግ ደግሞ መማር፣ ማንበብ፣ መወያየት፣ የተወያየነውን ማውጠንጠን፣ ያውጠነጠነውንም አለመርሳት መሰረታዊ ነገር ነው።  ይህ አይነት የማሰብ ባህል ካልዳበረ ትውልድ አሁን እያዘቀዘቀና እየወረደ ባለበት ቁልቁለት መገስገሱን ይቀጥላል። ትውልዱ በዚሁ ከቀጠለም የሀገርን ውድቀት ከማፋጠን ሌላ የሚፈይደው አንዳች ተስፋ እድል አይኖርም። ጉዞው የእውር የድንብር ነውና። የለዋጭ ተለዋጭ፣ የተማሪ አስተማሪ እምንፈጥረውና የምናፈራው  ነባራዊውንና ህሊናዊውን ሁኔታ እያሟላን ስንታትር ነው።
ይሄ ማሟላት ደግሞ ህብረተ ሱታፌን ይጠይቃል። እውነታን እውን ማድረግ ይጠይቃል።
እንቅፋቶችን ልብ ማለት ለአንድ መንግስት ግዴታም ጥበባዊ ክህሎትም ነው።
እነዚህን ክህሌቱ ተክህኖዎች ካቀናጀን፣ አንድ እርምጃ በእድገት አውራ መንገድ ላይ መጓዝ ነው። ያም ሆኖ  እንቅፋት ተፈርቶ እርምጃን ማቋረጥ፣ የዋህነት ነው! ውሾቹ ቢጮሁም ግመሎቹሆነን መንገድ መቀጠል አለብን።  በኢትዮጵያ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ከአንድ አመት በኋላ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሕፃናት፣ ወላጅና አሳዳጊዎቻቸው
በወረርሽኙ ምክንያት ከስራ ገበታቸው በመፈናቀላቸው ወይም የስራ ሰዓት በመቀነሳቸው ምክንያት ለከፋ ድህነት ተጋላጭ እንደሆኑ  ሴቭ ዘ ችልድረን ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ አስታወቀ፡፡
ወረርሽኙ በቤተሰብ ላይ በሚያሳድረው ከባድ ተጽእኖ የተነሳም፣ ሕፃናት ወደ ጉልበት ስራ እንዲገቡ እየተገደዱ መሆኑን ተቋሙ ጠቁሟል፡፡   
የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን፣ በመጋቢት 2012 ባዘጋጀው የኮቪድ 19 ተጽእኖ የአጭር ጊዜ የፖሊሲ ምክረ ሃሳብ፣ እስከ 2.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ስራዎች እ.ኤ.አ እስከ 2020 አጋማሽ ሊዘጉና በዚህም አገሪቱ 296 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ሊታጣ እንደምችል መገመቱን ሴቭ ዘ ችልድረን  ጠቅሷል፡፡
በወረርሽኙ ሳቢያ የወላጆች ከስራ መፈናቀልና የልጆቻቸውን መሰረታዊ ፍላጐት ማሟላት አለመቻል የሕፃናት አድን
ድርጅትን በእጅጉ እንደሚያሳስበው በመግለጫው  አስታውቋል፡፡ ሕፃናት የወላጆቻቸው የገቢ ሁኔታ ሲዋዥቅ ለምግብ እጥረት፣ ለህመምና  ለአደገኛ የጉልበት ብዝበዛ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ውስጥ ይወድቃሉ ያለው ተቋሙ፤ ወደ ትምህርት ገበታቸው የመመለስና በትምህርታቸው የመግፋት እድላቸውም ይመናመናል ብሏል፡፡
ኑሮአቸው በወረርሽኙ ምክንያት ከተዛባባቸውና  ለድህነት ከተዳረጉ ሕፃናት መካከል አንዷ የሆነችው የስምንት አመቷ ራሄል* (ስሟ ለደህንነቷ ሲባል የተቀየረ) የተናገረችውን ለአብነት ይጠቅሳል፤
ሕይወት ከኮሮና በፊት ጥሩ ነበር። ሁለቱም ወላጆቼ ጥሩ ገቢ የነበራቸው ሲሆን ኑሮአችንም ምቹ ነበር፡፡ አባቴ የተለያዩ መጫወቻዎች ወዳሉበት መዝናኛ ቦታ ሲወስደኝ እኔም እሽክርክሪት፣ ሸርተቴና ሌሎች ጨዋታዎች እጫወታለሁ። አይስክሬምና ፍራፍሬዎችም ይገዙልኝ ነበር። ከወረርሽኙ በሁዋላ ግን አባቴ ገቢው ቀነሰ ፤እናቴም ስራዋን በማጣቷ ቤት መዋል ጀመረች፡፡ በፊት ወተት እንቁላልና ስጋ እንመገብ ነበር፤ አሁን ግን የምንበላው ሽሮ ብቻ ነው፡፡´
የዓለማቀፍ ሌበር ድርጅትን የቅርብ ጊዜ ጥናት ጠቅሶ ሴቭ ዘ ቺልድረን እንዳመለከተው፤ በአለም አቀፍ ደረጃ 255 ሚሊዮን ስራዎች በወረርሽኙ ሳቢያ  የተዘጉ ሲሆን  በአፍሪካ ደግሞ 38 ሚሊዮን ሰዎች እ.ኤ.አ በ2020 ስራቸውን በኮቪድ ምክንያት አጥተዋል፡፡ በኢትዮጵያም በዚሁ ዓመት መጨረሻ ላይ  3.7 ሚሊዮን የስራ እድሎች ሊዘጉ እንደሚችሉ ጥናቱ አመልክቷል።Monday, 15 March 2021 08:09

የመደመር መንገድ;


          አንድ የንስር ጫጩት እናቱ መብረር ስታለማምደው ቆይታ በመጨረሻ #አሁን ያለ እኔ ድጋፍ መብረር ስለምትችል ከእንግዲህ ብቻህን ከጎጆ ወጥተህ ክንፍህን ማንቀሳቀስ ትችላለህ; አለችው።
ጨቅላው ንሥርም በደስታ ከጎጆ ሲወጣ በአቅራቢያው አንድ አሳማ ሲሮጥ ያያል። በደስታ ውስጥ ሆኖ እንዲህ ሲል ለእናቱ ነገራት፤ "እዪውማ! ያንን ጮማ የሆነ አሳማ" አለና ሄዶ ለቀም ሊያደርገው ተጣደፈ።
"ተው ተው የእኔ ልጅ! እሱ ይቅርብህ!" በማለት ተቃወመች፤ የንሥሩ እናት። "አንተ አሁን አሳማ ለማደን አልደረስክም፤ ገና ነህ። ባይሆን አነስ አነስ ያሉትን አይጦች በማደን ብትጀምር ጥሩ ነው፤ ጉልበትህ መጠንከር አለበት"  አለችው።
ንሥሩ በእናቱ ክልከላ ቅር ቢለውም ምክሯን ግን ከመስማት አላመነታም። ከዚያ እየዞረ አይጦችን እያደነ ይበላ ጀመር። መጀመሪያ ላይ አይጦቹን ለመያዝ በጣም ተቸግሮ ነበር። እየቆየ ግን አያያዙን ስለለመደው በቀላሉ ለቀም ያደርጋቸው ጀመር። እያደገ ሲመጣ አይጥ ማደኑ በጣም ቀላል ሆነበት፤ ሥጋቸውም አላጠግብ አለው። በዚህ መሐል ግዙፉን አሳማ ሲሮጥ ተመለከተው።
"አሃ! አሁን ተገኘህ፣ መጣሁልህ ጠብቀኝ"  ብሎ ወደ አሳማው ሊወረወር ሲል እናቱ በድጋሚ አስቆመችው።
"አሁን ጥንቸል ምናምን ማደን ጀምር። አሳማውን ለጊዜው ተወው" አለችው።
ንሥሩ ሳያመነታ አሳማውን ትቶ ጥንቸል ማደን ጀመረ። ሆኖም ጥንቸሎቹ እንደ አይጥ ለማደን ቀላል አልሆኑለትም። ሲሮጡ አይጣል ነው። ደርሶ ለቀም ሊያደርጋቸው ሲል እጥፍ ብለው አቅጣጫ ይቀይሩበታል። መጀመሪያ አካባቢ ቀኑን ሙሉ ታግሎ አንድ ጥንቸል መያዝ ይከብደው ነበር። እየቆየ ሲሄድ በቀን ሁለትም ሦስትም መያዝ ለመደ። በዚህ መሐል የተለመደው አሳማ ትውስ ሲለው ከእንግዲህ እሱን ማደን አለብኝ ብሎ ተነሳ። ችግሩ አሁንም እናትየው አልፈቀደችለትም።
"በጥንቸሎቹ ቅልጥፍና ብትማርም ክብደት ያለው ነገር መሸከም ደግሞ በግና ፍየሎችን በማደን መለማመድ አለብህ" ስትል ነገረችው።
ንሥሩም እንደተባለው አደረገ። ብዙ በጎችንና ፍየሎችን እያደነ ሲበላ ከረመ።
አንድ ቀን እንደተለመደው በግ ሊያድን ሲወጣ ያንን አሳማ አየው። ዞር ብሎ እናቱን ሲመለከት በዐይኗ "አሁን ጊዜው ነው" የሚል ምልክት ሰጠችው። ክንፉን እያማታ ሽቅብ ወጣና አነጣጥሮ ቁልቁል ተወረወረ። ተወርውሮም አልሳተውም፤ አፈፍ አደረገው። የጊዜ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ዐቅሙን ሲያከማች መቆየቱ አሳማውን ያለ ችግር እንዲጨብጥ አደረገው።
ደራሲ: ዐቢይ አህመድ አሊ (ዶ/ር)
(kገፅ 19 እና 20 የተቀነጨበ)

Monday, 15 March 2021 08:04

የአዲስ ዘመን ቀለማት

 ዘመን መልኩን ቀይሮ አዲስ ቀለም ለብሶ፣ አሻራውን በትዝታ ትቶ ሲሄድ፣ የሰው ልጅ የአዲሱን ተስፋ ጭራ እየተከተለ ይዘምራል። ምድር እንኳ ያለፈ ዐመት ቀለሟን ቀይራ፣ ለዛዛና ደረቅ አትክልቷ በአረንጓዴ ቀለም ነጥራ በቢጫ አበቦች ሸልማ ትመጣለች፡፡
ሰው ሕይወት እንዳይሠለቸው የራራች ይመስል ተፈጥሮ አዲስ ጐፈሬ አበጥራ፣ በወንዞችዋ መዝሙር ከበሮ እየደለቀች፣ ተስፋውን ታነቃቃለች፤ በክረምቱ ዶፍ የጨለሙ ሠማያት በብርሃን ፀዳል አሮጌ ሽርጣቸውን አውልቀው፣ ዐይኖቻቸው በርቶ ሲመጡ፤… አድማሳት በአዲስ ምኞት ሠክረው ይደንሳሉ፡፡
በተለይ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን መስከረም ወር ስትመጣ ክረምቱ እንዲሁ አይሸኝም፤ ጭጋጉ በመዘውር አይሸሽም።… በቡሄ፣ በእንቁጣጣሽና በመስቀል ችቦ ነበልባል እየተቀጣ ይመጣል፡፡
የመስከረም መስክ በውበት የሚወሰውሰው ተፈጥሮን ብቻ አይደለም፤ ለጥበብ የተቀቡ ከያንያን ብዕርም ቅኔ አምጦ ይወልዳል፡፡ ሣቅና ተስፋን በአየሩ ላይ ይረጫል! አዳዲስ መዝሙሮች በምድሩ ላይ ይናኛሉ፡፡
በሃገራችን ለዚህ ሞገሣዊ ጥበብ እማኝ የሚሆኑ ሕሩያን በርካታ ናቸው፡፡ በተለይ የቀደመው ዘመን አንጋፋ ከያንያን በርካታ አሻራዎቻቸውን አስቀምጠው በማለፋቸው፣ ሁሌም ትዝ ይሉናል፡፡ ከነዚህ ውስጥ ገጣሚና ሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ደስታ፣ ፀጋዬ ገብረ መድህን፣ ከበደ ሚካኤልና ሌሎችንም መጥቀስ እንችላለን፡፡
ስለ መስከረም ጥባት ስንኝ ከቋጠሩት ውስጥ አንዱ የሆኑት ከበደ ሚካኤል፤ “መስከረም ጠባ” በሚለው ግጥማቸው እንዲህ አሥፍረዋል፡-
ዐቧራው ተነሳ ነፋሱ ነፈሰ፤
ደመና እየሸሸ ሰማዩ ሲጣራ፣
ስንዴው ጨበጨበ እሸቱ ደረሰ፣
ዝናቡም ሲፈፀም ተከተለ ብራ፣
ደመናው ሲሸሽ ሰማዩ መጥራቱን፣ እርጥበቱ ሲሄድ አቧራና ንፋስ መተካቱን በዜማ ይነግሩናል፡፡… ስንዴውና እሸቱ ያበለፀገው ዝናም ሲሄድ፣ ብራው በእግሩ መተካቱን ሲያሳየን፣ በውስጣችን የሁለቱ ወቅቶች ፍርርቅ ድንበር ይታየናል፡፡
እኛ ደግሞ በዚህ መካከል የክረምቱን ማለፍ አማካሪ ችቦዎቻችንን ጨብጠን፣ በየደጃችን ብቻ ሣይሆን በልባችን ላይ እንሰበስባለን፡፡ ሴቶች አበባየሁ ወይ በሚል ዜማ በሚጥሙ ስንኞች ስሜታችንን ሲበረብሩት ውስጣችን ሀሴት ያደርጋል፡፡… ነፍሳችን ለአዲስ ጉዞ ክንፎችዋን ትዘረጋለች።
ከበደ ሚካኤል ደግሞ በግጥሞቻቸው ስንኞች የተፈጥሮን ምሥል እንዲህ ያሳየናል፡፡
ክፈፍ ላይ ሲያስተውሉት አገሩን በሰፊ
መሬት ትታያለች የክት ልብሷን ለብሳ
ለምለሙ ውበቷ አይመስልም አላፊ
ከአረንጓዴ ቀለም ማማር የተነሳ
ይህ ግጥም የመስከረሙን ዋዜማ፣ የምድር ገጽ ብሩህነትና ውበት ያሣየናል፡፡… አረንጓዴ ቀለም ተሸልማ ልብ የምትማልልበት ወር ወደ ልባችን ያቀርባል፡፡… ያም ውበት ቀኑ ደርሶ ማለፉ ባይቀርም ደግሞ የሚያልፍ  አይመስለንም ብለው አድናቆቱን ከፍ ያደርግልናል፡፡ ይህ የመስከረም ሠሞን ውበትና ዝማሬ በኢትዮጵያውያን ሕይወትና ዐለም፣ አሻራው ታላቅ መሆኑን የምናውቀው፣ የግጥም ቤት አመታታችን ሣይቀር ከዚህ የሆያሆዬ እታበባሽ ጋር የተቆራኘ መሆኑ ነው፡፡
ሌላው ቀርቶ የከበደ ሚካኤል ይህ ግጥም ቤት አመታቱ፣ ከቡሄ በሉና ከአበባየሁ ሆይ ጋር የተያያዘ መሆኑ ይደንቃል፡፡
አበባየሁ ወይ
ለምለም
አበባየሁ ወይ
ለምለም
ባልንጀሮቼ
ለምለም
ግቡ በተራ
እንጨት ሰብሬ
ለምለም
ቤት እስክሰራ
ለምለም
ሲል በአማርኛ የግጥም ቤት አመታት ስለት ውስጥ የተመረጠና የተወደደውን የሀለ ሀለ ቤት ያሣየናል፡፡ የእኛ ነገር ከአውዳመታችንና ከአሥራ ሦስት ወራት የፀሐይ ብርሃን ጋር መዛመዱ ልዩ ያደርገናል።
ለዐይን የሚታዩ ብቻ ሣይሆኑ መዐዛቸውን በአፍንጫ ቆንጥጦ የሚይዝና ነፍስን የሚማርክ ዕጽዋት አብረው ብቅ ማለታቸውም ሌላው የአዲስ ዘመን ዋዜማ ፀጋ ነው፡፡ የከበደ ሚካኤል ግጥም እንዲህ ይላል፡-
እንግጫ ሰንበሌጥ ሰርዶና ቄጠማ
አክርማና ጦስኝ ደግሞም እነ ሙጃ
አበቃቀላቸው ሕቡር የተስማማ
መስኩ ላይ ተቀምጧል ያበባ ስጋጃ
ይህ ማራኪ ውበትና ውብ መዐዛን በአንድ ያጣመሩ፣ የጥቢ የደስታ ስሜት ዝማሬዎችን፣ የአዲስ ዐመት ሥጦታዎችን የያዘ ነው፡፡ ያምራል፤ ይጣፍጣል፤ ወረድ ብሎ ያሉት ስንኞች ደግሞ ሌላ ውበት ፈጣሪ ፍጡር ይዘው ይመጣሉ፡-
ቀለሙ ወይን ጠጅ የስጋጃው መልኩ
ቁጭ ብድግ እያለች ስትጫመት ወፏ
ሕይወት አገኘና ደስ ደስ አለው መልኩ
እጅግ ያማረ ነው ጥቁር ቢጫ ክንፏ፡፡
ይህ አንጓ የመንግሥት ለማን
የመስቀል ወፍና የአደይን አበባ
ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ
ማን ያውቃል?
ማን ያውቃል?
የሚለውን አዝማች ያስታውሰናል፡፡ ከላይ እንደጠቀስኩት ብዙዎች የሀገራችን ከያንያን የአዲስ ዐመትን ውበትና ተምሳሌት በአብዛኛው ዘምረውታል፡፡ ለምሳሌ ፀጋዬ ገብረመድህን፣ የወቅቱን ለውጥ እንደ ንጋት ያየዋል፤ በችቦ ብርሃን ይመሥለዋል፡፡
ነጋ የአዲስ ዘመን ችቦ
ፈካ ፀደይ አረብቦ
በራ የመስቀል ደመራ

Page 3 of 521