Monday, 09 September 2019 11:51

አገራዊ አባባል

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

• ዕዳ አለኝ ብለህ አትቸገር ዕዳ የለኝም ብለህ አትክበር አይታወቅም የአምላክ ነገር
• ያለ ፍቅር ሰላም፤ ያለ ደመና ዝናብ፡፡
• የሀገሬ ሰዎች ተጠንቀቁ የሰረቁት ስጋ ያስይዛል መረቁ፡፡
• ያመሰገኗት ቅል ባፏ ታፈሳለች፡፡
• መታረቃችን ስለማይቀር፣ ስንጣላ በልክ ይሁን፡፡
• የማይቀርልህን እንግዳ አጥብቀህ ሳመው፡፡
• የጅብ ፍቅር እስኪቸግር፡፡
• በቅሎ ግዙ ግዙ፣ አንድ አሞሌ ጨው ላያግዙ፡፡
• ካለ ፈጣሪ አሟጠሽ ጋግሪ፡፡
• አሳቀኝ ገንፎ ከእራቱ ተርፎ፡፡
• ዓሳውም እንዳያልቅ ውሃውም እንዳይደርቅ፡፡
• አሳዳጊ ለበደለው ፊትህን አትስጠው፡፡
• አሽከሩን አይዳኝ በገናውን አይቃኝ፡፡
• አቅለው ብለው ቆለለው፡፡
• አቀማመጥ ያላወቀ ከባልና ሚስት መሀል ይቀመጣል፡፡
• አባቱን አያውቅ አያቱን ናፈቀ፡፡
• አባት ካነሰው ምግባር ያነሰው፡፡
• አባይ ስለቱ ደስ ማሰኘቱ፡፡
• አባይ አንተ ያየኸኝ ከደረት፣ እኔ ያየሁህ ከጉልበት፡፡

Read 485 times